EAKR-rahoitusta haettavana Kainuun liitosta 25.1.-20.3.2023

Kainuun liitossa on haettavana EAKR-rahoitusta kehittämishankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Yksityiskohtainen hakukuulutus on julkaistu EURA 2021-järjestelmässä, missä myös rahoitushakemukset täytetään. 

 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista rahoitettavat toimet keskittyvät erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan. TKI-toiminnan tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen, uudet tuotteet, palvelut ja niiden kaupallistaminen. EAKR-rahoitus kohdennetaan julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen.

Euroopan aluekehitysrahaston toimenpiteet on koottu Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027-ohjelmaan. Ohjelmassa on kolme toimintalinjaa ja jokaisen toimintalinjan alla on lisäksi erityistavoitteita, jotka kuvaavat ohjelman sisältöä tarkemmin. Lisätietoja EAKR-rahoituksesta voit lukea osoitteessa: https://rakennerahastot.fi/euroopan-aluekehitysrahasto-eakr.

Avoinna olevat toimintalinjat

Tässä haussa hakemuksia voi kohdentaa toimintalinjoihin: 1 (innovatiivinen Suomi), 2 (hiilineutraali suomi, TL 2.2 ja 2.3) ja 3 (saavutettavampi Suomi).

Toimintalinja 2. osalta erityistavoitteeseen 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, ei  voi tässä haussa jättää hakemuksia.

Siirry hakukuulutukseen tästä

JTF-rahoitusta haettavaksi myöhemmin keväällä

Erityistavoitteen 2.1 mukaisia hankehakemuksia toivotaan jätettäväksi myöhemmin kevättalvella avautuvaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston eli JTF-rahaston hankehakuun.

Lue lisää JTF-rahoituksesta (rakennerahastot.fi)

Tutustu Kainuun alueellisen siirtymän suunnitelmaan (rakennerahastot.fi)

Hakuinfo 13.2. etäyhteyksin

Kainuun liitto järjestää rahoitushakuun liittyen  lyhyen infotilaisuuden Teams-yhteyksin maanantaina 13.2.2023 klo 9-9:30. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Liity linjoille tästä ma 13.2. klo 9