Laajakaistan saatavuus Kainuussa

Kiinteän verkon (sisältää myös kaapeliverkon) 100 Mbit/s ja sitä suuremman (download) nopeuden yhteydet koko Kainuussa vuoden 2019 lopussa ovat olleet saatavilla 58 prosenttiin alueen kotitalouksista. Valokuituyhteys on vastaavaan aikaan ollut saatavilla 32 prosentille Kainuun kotitalouksista (koko Suomi 35 %). Tilanne on Kainuussa edelleen vuoden 2020 aikana jossain määrin parantunut parin valokuituhankkeen myötä. Esimerkiksi Paltamon taajamaan ja Paltamon Vaarankylälle on rakennettu valokuituverkkoa liittymineen viimeisen vuoden aikana. Kajaanin ja Kuhmon valokuiturakentaminen on suunnitelmien mukaan tulossa toteutukseen kesän 2021 aikana.

Traficomin Monitori -verkkopalvelussa voi tarkastella yhteyksien saatavuutta tarkemmin myös haluamansa osoitteen mukaan. Palvelussa on kuvattu 250 x 250 m ruudun tarkkuudella kiinteän 100 Mbit/s nopeuden saatavuutta alueella. Mahdollisuus 1000 Mbit/s nopeuksiin valokuituverkon myötä ovat myös olemassa, palvelua ei vielä toistaiseksi ole ollut tarjolla.

Siirry Traficomin Monitori -palveluun

4G verkko 30 Mbit/s yhteydellä kattaa maakunnan kotitalouksista 94.5 prosenttia, nopeampi 100 megan yhteys reilun 84 prosenttia. Mobiiliverkkoyhteyden kattavuutta ja saatavuutta voi tarkastella osoitekohtaisesti samassa palvelussa, valikon Laajakaista ja puhelin -valinnan kautta. Palvelun Lähialuenäkymä -osion ja valinnan kautta etenemällä saa tietoa myöskin yhteyksien tarjonnasta ja hintatasosta.

Kansallinen laajakaistahanke

Kansallista ja maakunnallista työtä nopean laajakaistan eteen on Suomessa tehty jo vuodesta 2010 alkaen. Nykyinen ”Nopea laajakaista” -hanke tukee huippunopeiden verkkojen rakentamista tavoitteenaan varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin.

Tuetut verkot on toteutettu valokuidulla ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron nyt ja tulevaisuudessa. Tuen avulla on rakennettu verkkoja ja mahdollistettu nopeita laajakaistayhteyksiä sekä kotitalouksille että yrityksille. Laajakaistahankkeessa myönnettyjen tukien maksaminen jatkuu aina vuoteen 2021 asti. Tukea on myönnetty jo 76 M € ja maksettu noin 54 M €.

Viimeisin laajakaistarakentamista koskeva lakimuutos tuli voimaan 15. heinäkuuta 2017. Lakimuutoksen tavoitteena oli parantaa sekä uusien että vanhojen laajakaistahankkeiden toimintaedellytyksiä ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla. Uusien hankkeiden tukikelpoista osaa on kasvatettiin poistamalla tukikelpoisuuden rajaaminen alueen väestötiheyden mukaan. Samalla kasvoi myöskin tukikelpoisen tilaajayhteyden osuus. Tukikelpoisuuden laajennusta koskevat muutokset tulivat koskemaan vain niitä hankkeita, jotka kilpailutettiin lainmuutoksen voimaan astumisen jälkeen. Tukipäätökset tuli saada hankkeille viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kainuun rakentamisen tilanne

Kainuussa valokuituverkkoa on toteutettu kansallisen ohjelman tuella vuodesta 2011 lähtien Hyrynsalmen, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien hankkeilla. Operaattorina on toiminut maakuntaliiton tekemän kilpailutuksen mukaan Kaisanet Oy. Operaattorin osuus haja-asutusalueiden valokuituverkkojen rakentamisen kustannuksista on ollut vähintään 34 % ja kyseisten kuntien osuus 8 %. Valtion tuki hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista on viestintäviraston eli nykyisen Traficomin myöntämänä ollut Kainuun hankkeissa 58 %. Kainuun liitto oli edistämässä valokuiturakentamista useamman vuoden ajan järjestämällä Kainuun kylillä valokuitu-iltoja tiedottaen tulevasta yhdessä operaattorin kanssa. Kuituilloissa kotitalouden pääsivät suunnittelemaan kartoilla kulloisenkin alueen  kuitureittejä.

Kainuussa valtion tuella rakennettavista hankkeista on tällä erää kesken Kuhmon eteläisen ja läntisen osan valokuituhanke, jonka toteuttaja on NOSTE-osuuskunta. Hanke sai tukipäätöksen Traficomilta vuoden 2019 lopulla ja toteutusaikaa hankkeella on vuoden 2021 syksyyn.

Myös Vaala rakennutti valokuituverkkohankkeen Kaisanetin toteuttamana, valtion tuella. Nopea laajakaista -ohjelmassa Paltamon omarahoitusosuus oli määritelty 22 prosentiksi ja Kajaanin 33 prosentiksi, eivätkä kunnat lähteneet mukaan kansallisen tuen hankkeisiin.

Paltamon Vaarankylällä, kuten myös aiemmin Kuhmossa, on toiminut aktiivinen kyläyhdistys, joka on tiedottanut ja kartoittanut halukkaat liittymän tilaajat alueeltaan. Toimijaksi on lähtenyt alueella toimiva osuuskunta, joka on hakenut rahoituksen verkon toteutukselle samoin kuten aikoinaan Kuhmon NOSTE-osuuskunta ensimmäiselle valokuituhankkeelleen, EU:n maaseuturahastosta.

Valtakunnallisen tukiohjelman jatkaminen vuoden 2021 alusta

Uusi laajakaistatukihanke tukee huippunopeiden verkkojen rakentamista 2021 alkaen
Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tukiohjelmaan on varattu viisi miljoonaa euroa.

Yhteisrakentamisesta Kainuussa

Yhteisrakentamisasiat kiinnostavat usein alueen toimijoita ja asukkaita. Yhteisrakentamisesta sopiminen on sähköyhtiöiden ja valokuituoperaattoreiden välinen asia (Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä).

Alta pikalinkkilistasta löydät linkin kainuulaisen Kajaven sähköverkkotöistä kertovaan karttapalveluun, josta voit tutkia käynnissä olevien hankkeiden alueita ja toteuttamisaikoja.

Ajankohtaista laajakaistasta

Maakuntavaltuuston päätöksiä 14.12.2020

Kainuun maakuntavaltuuston kokous pidettiin tänään etäyhteydellä. Esityslista löytyy täältä.  Ohessa maakuntavaltuuston päätöksiä: Sidonnaisuuksien ilmoittaminen: Merkittiin tiedoksi. Selvitys vuoden 2019 tarkastuslautakunnan...

Yhteyshenkilömme