Hannu Heikkinen

Suunnittelujohtaja

Hannu Heikkinen

Yksikön esimies, maakuntajohtajan varahenkilö. Vastuu maakuntakaavoituksesta ja alueidenkäytön viranomaistehtävistä. Alueidenkäyttöön, liikennejärjestelmään ja niiden kehittämiseen liittyvät yhteistyö ja edunvalvonta. Barents –yhteistyö. Yhteydenpito sidosryhmiin.

hannu.heikkinen@kainuu.fi

044 7100 864