Minna Utriainen

Harjoittelija

Minna Utriainen

Kansainvälinen "Spot-lit" -kirjallisuusmatkailuhanke sekä muut matkailuun, kulttuuriin ja viestintään liittyvät avustavat tehtävät.

minna.utriainen@kainuunliitto.fi

044 7100854