Paula Karppinen

Aluekehityspäällikkö

Paula Karppinen

Kansallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutuksen maakunnallinen koordinointi.
Tietoyhteiskunta- ja ICT -toimialojen seurantavastuu alueellisessa kehittämisessä sekä alan hankkeiden arviointi ja valvonta.
Yhteydenpito sidosryhmiin. Kainuun nuorisovaltuuston asioiden valmistelu.

paula.karppinen@kainuunliitto.fi

044 7100 867