Sanna Nikola-Määttä

Suunnittelija - Vanhempainvapaa 30.9.2022 saakka

Sanna Nikola-Määttä

Kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin, KaiCell Fibers yhtiöön ja Barentsin alueellisen liikennetyöryhmän toimintaan liittyvät asiat.

sanna.nikola-maatta@kainuunliitto.fi

044 4100 745