Tiina_Kriikkula_web (3)

Suunnittelija

Tiina Kriikkula

Alueidenkäytön ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tehtäviä. Maakuntakaavoitus. Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointityöryhmän (SOVA-työryhmä) valmistelija ja sihteeri. Paikkatietotehtävät.

tiina.kriikkula@kainuunliitto.fi

040 7096 287