INNO PROVEMENT projektikokous 12.5.2021

INNO PROVEMENT Interreg Europe -hanke järjesti suunnitellusti alueiden välisen kokouksen 12.5.2021 webinaarina. Kokouksessa kaikki projektipartnerit, mukaan lukien Kainuun liitto esittelivät toisen vaiheen alueellisen toimenpidesuunnitelmansa.

Kainuun toimenpidesuunnitelmassa on kaksi osa-aluetta. Ensimmäinen liittyi alueellisen älykkään erikoistumisen suunnitelman päivitykseen, joka toteutettiin vuosina 2019-2020. Toinen osa-alue painottuu kokonaisvaltaisen mallin luomiseen Teollisuus 4.0 -menetelmien käyttöönottoon perinteisillä teollisuudenaloilla, erityisesti Pk-yrityksissä.

Kokouksen aikana käytiin läpi myös neljää pilottihanketta. Näistä kaksi valikoitui jatkotyöstöön ja Kainuun liitto ilmaisi kiinnostuksensa molempiin. Ensimmäinen, ”Night of Industry 4.0” on sarja tapahtumia, joissa Teollisuus 4.0 käytäntöjä tuodaan esimerkkitapausten avulla yritysten tietoisuuteen. Toinen on Unkarin hyvään käytäntöön perustuva malli, jossa pyritään luomaan Pk-yrityksille polku menetelmien käyttöönottoon. Pilottihakemukset lähetetään hyväksyttäväksi Interreg Europe -ohjelman sihteeristölle 1.6.2021.

Kokouksessa esiteltiin myös projektin markkinointivideo pääpartnerin toimesta. Video on nähtävissä hankkeen virallisilla verkkosivuilla Interreg Europe -ohjelman sivustolla.