Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto vierailee Kainuussa 24.5.2022

Pandemiasta johtuneen pitkähkön tauon jälkeen Kajaanissa vieraileva Brysselin toimiston henkilökunta tapaa EU-edunvalvonnassa ja hanketoiminnassa mukana olevien organisaatioiden edustajia. 

Päivän aikana pidettävissä, hybridimuotoisissa webinaareissa ja tapaamisissa käsitellään mm. koheesiopolitiikkaa ja tulevan EU-rahoitusohjelmakauden ajankohtaiset asiat Kainuun näkökulmasta. 

Paikalle saapuvat EU-toimiston johtaja Kari Aalto ja kaksi erityisasiantuntijaa, Eerikki Vainio ja Tiia Talvisara. Rinnakkaisissa asiantuntijatapaamisissa paikallisten toimijoiden kanssa teemoina ovat koulutus, tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioasiat sekä metsä-, ilmasto- ja ympäristöasiat. Lisäksi EU-hanketoimintaan sekä EU-tason edunajamiseen liittyviin kahdenvälisiin tapaamisiin on varattu aikaa Kainuun liiton viraston tiloissa. 

Vierailun ohjelmassa on myös tutustuminen Kajaaniin hiljattain valmistuneeseen Lumi-supertietokoneeseen. Supertietokone luo mahdollisuuksia Suomen ja koko Euroopan tutkimukselle, teollisuudelle, osaamisen kehittämiselle, työllisyydelle sekä kilpailukyvylle. 

 

Lisätiedot:  

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, 044 7970 197, pentti.malinen@kainuunliitto.fi 

Aluekehityspäällikkö Roman Gokkoev, 044 4100 732, roman.gokkoev@kainuunliitto.fi 

EU-toimiston johtaja Kari Aalto, 040 773 8888, kari.aalto@eastnorth.fi  

______________________________________________________________________ 

Taustatietoa: 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunajamisen kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä toimintaedellytyksiä. 

Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia, ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Keskeisiä painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö. 

EU-toimiston päätehtävinä ovat EU-edunajaminen ja aluemarkkinointi, koulutus ja hanketoiminnan tuki sekä tiedonvälitys.