Palapeli

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo tavoittelevat siirtymistä monialaisiin maakuntiin

Kannanotto liittyy parlamentaarisen työryhmän käynnissä olevaan aluehallinnon ja monialaisen maakunnan selvitystyöhön. Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa linjataan, että itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin.

Parhaillaan käynnissä olevassa aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarisessa työssä selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille.  Selvitystyössä on 22.10. julkistettu kolme vaihtoehtoista skenaariota monialaisesta maakunnasta:

1)    maakunta rakentuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiiviisti liittyvien tehtävien varaan,

2)    maakunta rakentuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiiviisti liittyvien tehtävien ja aluekehittämistehtävien ympärille ja

3)    maakunta rakentuu selvästi edellisiä skenaarioita laajemman monialaisen tehtäväkokonaisuuden ympärille.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Muiden tehtävien siirtäminen uusille maakunnille toisi nämä tehtävät hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien tapaan suoraan kansanvaltaisen ohjauksen piiriin.

Erityisesti tällaisia uusille maakunnille siirrettäviä tehtäviä olisivat aluekehitystehtävät.

Monialaiseen maakuntaan siirtymistä koskeva lainsäädännön valmistelu voidaan käynnistää välittömästi sen jälkeen, kun sote-tehtäviä koskeva hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa. Näin hyvinvointialueista muodostuisi monialaisia maakuntia.

Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Lapin ja Etelä-Savon maakuntaliitot ovat hyväksyneet yhteisen kannanoton monialaiseen maakuntaan siirtymisestä. Kannanotto on ohessa.

Lisätietoja antavat allekirjoittajat maakuntahallituksen pj. Timo Korhonen ja mkj. Pentti Malinen.

Kannanotto:

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kannanotto monialaisiin maakuntiin