Kaikki Kainuun kärkitoimialat kääntyivät kasvuun vuonna 2021 – edessä sumuiset näkymät

Vuonna 2021 kaikkien Kainuun kärkitoimialojen suhdanteet olivat hyvässä nousussa koronakriisin aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Kaikki kärkitoimialat kasvoivat niin liikevaihdon kuin henkilöstömäärien osalta. Liikevaihto kasvoi yhteensä 12,3 prosenttia ja nousi 10 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuonna 2019. Kainuun kärkitoimialojen liikevaihto on noin 1,55 miljardia euroa ja henkilöstömäärä on lähes 7500 henkilöä. Kärkitoimialojen henkilöstömäärä kasvoi 600 henkilöllä (7,4 %) vuonna 2021.

Metsä- ja puuklusteri ja metalliklusteri liikevaihdon kasvun kärjessä vuonna 2021 – Kaivannaisala kasvatti eniten henkilöstömääräänsä

Kaikki Kainuun kärkitoimialat kasvoivat sekä liikevaihdon että henkilöstömäärien osalta vuonna 2021. Liikevaihto kasvoi eniten metsä- ja puuklusterissa sekä metalliklusterissa, molemmissa 17 %. Kehitys oli positiivista myös muissa toimialaklustereissa. Energiaklusterissa ja biotaloudessa liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia, ICT- ja elektroniikkaklusterissa 14,7 prosenttia, matkailuklusterissa 10,5 prosenttia, elintarvikeklusterissa 9,6 prosenttia ja kaivannaistoiminnassa 9,5 prosenttia.

Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2021 eniten kaivannaistoiminnassa, jossa henkilöstömäärä kasvoi 12,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Henkilöstömäärä kasvoi myös muissa toimialaklustereissa. Metsä- ja puuklusterissa henkilöstömäärä kasvoi 9,9 prosenttia, ICT- ja elektroniikkaklusterissa 8,1 prosenttia, biotaloudessa 6,3 prosenttia, energiaklusterissa 4,4 prosenttia, matkailuklusterissa 2,5 prosenttia, metalliklusterissa 1,9 prosenttia ja elintarvikeklusterissa 1,6 prosenttia.

 

Globaalista koronakriisistä globaaliin Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan kriisiin

Koronakriisistä toipuminen oli Kainuussakin hyvässä vauhdissa, kunnes Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan loi uuden globaalin kriisin. Sota ja siihen liittyvät pakotteet vaikuttavat suoraan ja välillisesti kainuulaistenkin yritysten toimintaan erityisesti energian ja raaka-aineiden hintojen nousun kautta sekä materiaalien ja raaka-aineiden saatavuusongelmina. Tähän saakka koronalla on ollut suuremmat vaikutukset elinkeinoelämään kuin sodalla, mutta yleisen taloustilanteen nopeasti huonontuessa ja inflaation pahentuessa tilanne muuttunee tänä vuonna nopeasti. Hinnat ovat nousset noin seitsemän prosenttia ja ruoan hinnan ennustetaan nousevan 11 prosenttia (PTT). VM:n ennusteen mukaan inflaatio on tänä vuonna noin 5,8 prosenttia. Ennusteiden mukaan talous kuitenkin kasvaa vielä tänä vuonna, mutta suhdanteet muuttunevat loppuvuodesta hintojen nousun, investointien vähenemisen ja kuluttajaluottamuksen laskiessa.

Työllisyystilanne hyvä, mutta kohtaanto-ongelma kasvaa

Työllisyystilanteeseen ei Venäjän aiheuttamalla kriisillä ole vielä ollut Kainuussa suurta vaikutusta, kuten ei ollut korona-aikanakaan. Työvoiman kysyntä jatkuu Kainuussa vahvana ja työttömyys on alhaalla. Myös rekrytointiongelmat jatkuvat yhä Suomen pahimpina ja kohtaanto-ongelma on haastava.

Suhdanteet toistaiseksi positiivisia, mutta epävarmuus lisääntyy – Negatiiviset vaikutukset voivat iskeä rytinällä loppuvuodesta

Vaikka Venäjän aiheuttaman sodan talousvaikutukset eivät ole vielä isommin näkyneet, on syytä varautua dramaattisiinkin vaikutuksiin. Inflaatio kiihtyy rajusti ja korkotaso nousee. Myös stagflaation riski kasvaa.

Kevään 2022 Pk-yritysbarometrin mukaan Kainuun pk-yritysten yleinen suhdannenäkymä on jo heikentynyt viime syksyyn verrattuna ja on valtakunnallista keskiarvoa alemmalla tasolla (saldoluku 6, koko maa 11). Suoraa Venäjän vientikauppaa harjoittavien pk-yritysten osuus vientiä harjoittavista pk-yrityksistä on Kainuussa suhteellisen suuri, mutta määrällisesti vientiyrityksiä ei ole montaa. Yksittäisten yritysten kohdalla vaikutus on kuitenkin merkittävä.

Välillisiä vaikutuksia pakotteilla ja vastapakotteilla on enemmän mm. alihankinnassa. Materiaalien hintojen ja kuljetuskustannusten nousu heikentää yritysten kannattavuutta. Erityisesti energian ja raaka-aineiden hinnannousulla on suuri merkitys. Raaka-aineiden, materiaalien ja komponenttien saatavuudessa on ongelmia. Komponenttien saatavuusongelmat lisääntyivät jo korona-aikana ja tilanne pahenee yhä. Vaikutukset rakentamisessa näkyvät jo: suuria rakennushankkeita on laitettu Kainuussakin jäihin nopeasti nousseiden kustannusten ja materiaalien saatavuusongelmien takia.

Kansainvälisen matkailun merkittävimmät ryhmät ovat pitkään olleet Kainuussa venäläiset ja ukrainalaiset. Koronan jälkeinen venäläismatkailijamäärien pieni elpyminen on taas kääntynyt laskuun ja ruplan romahtamisen jälkeen pysynee vähäisenä. Kotimaan matkailu pysyy kuitenkin vahvana ja Kainuun matkailu- ja tapahtumakesästä on tulossa todella hyvä. Kasvavat polttoainekustannukset ja hintojen nousu voivat kuitenkin jatkossa vähentää matkustushalukkuutta.

Kasvava mineraalien kysyntä parantaa kaivosten kannattavuutta ja mineraalien hinnat nousevat. Kaivannaistuotteiden jalostusaste kasvaa Kainuussa akkukemikaalitehtaan myötä, mikä näkyy myönteisenä suhdannekehityksenä. Kemikaalien saatavuusongelmat ja energian hinta kurittaa kuitenkin myös kaivannaisalaa.

Teknologiateollisuus on ollut kovassa kasvussa ja kasvunäkymät ovat olleet edelleen positiiviset. Korona-aikana alkanut komponenttipula pahenee kuitenkin yhä ja toimiketjujen epävarmuus lisääntyy.

Biotaloudessa metsä- ja puuklusterin suhdannenäkymät ovat lyhyellä jänteellä hyvät, mutta talouskehitys ja kustannusten nousu luovat alalle paljon epävarmuutta. Puurakentaminen kallistuu. Maatalous kärsii polttoaineiden, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden noususta ja kannattavuus heikkenee entisestää. Elintarvikeala kärsii hintojen noususta.

Toimialat, joilla on ollut aiemminkin haasteita (maatalous,) ja jotka kärsivät eniten koronasta (matkailu) voivat joutua taas pahiten kriisin vaikutusten kouriin. Pessimistisimmät suhdanneodotukset ovat Kauppakamarin talouskatsauksen (kesäkuu 2022) mukaan kaupan ja rakentamisen alalla, mikä heijastunee Kainuussa erityisesti matkailuun ja puurakentamiseen. Myös investointihalukkuus voi kärsiä. Suotuisimmat suhdannenäkymät ovat Kainuussa teollisuudessa ja kaivannaistoiminnassa.

Kriisit nopeuttavat uudistumista

Toistaiseksi suhdannekehitys on ollut Kainuussa suhteellisen positiivista, jota monilla aloilla lähiaikoina tehdyt investoinnit sekä koronan jälkeisen ajan rajoitusten purku ja patoutunut kysyntä kannattelevat. Maailmanpoliittisessa tilanteessa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä ja talouden päällä leijuu synkkiä pilviä. Monet negatiiviset vaikutukset voivat iskeä viiveellä.

”Kainuun monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva työvoiman kysyntä kannattelevat kuitenkin pahimpien vaikutusten yli. Kriisit myös pakottavat toimijat ja yritykset uudistumaan, ja esimerkiksi vihreä siirtymä tulee tekemään aimo harppauksen kriisin takia”, arvelee erityisasiantuntija Henna Sormunen Kainuun liitosta.

 

Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan täältä: Kainuun kärkitoimialojen suhdannekehitys 2021_Suhdannekatsaus kesäkuu 2022

Suhdannetietoja infograafeina täälläKärkitoimialojen suhdanteet