Kainuu-ohjelmaluonnos nähtävillä

Kainuu-ohjelma sisältää vuoteen 2040 vuoteen ulottuvan maakuntasuunnitelman ja vuodet 2021–2025 kattavan maakuntaohjelman. Kainuu-ohjelman valmistelu on käynnissä ja siinä esitetään Kainuun nykytila sekä alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelmaan kuuluu erillisenä liitteenä ympäristöselostus.

Maakuntahallitus asettaa Kainuu-ohjelman luonnoksen ja sen ympäristöselostuksen nähtäville 13.10–15.11.2021, jolloin sidosryhmillä ja yleisöllä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin ja esittää mielipiteensä. Asiakirjoihin voi tutustua Kainuun liitossa ja liiton verkkosivuilla www.kainuunliitto.fi/palaute_kainuu_ohjelmasta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-palvelussa viimeistään 15.11.2021 klo 12:00 mennessä tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi

Järjestämme maakuntaohjelmasta infotilaisuuden, jossa esittelemme ohjelman keskeistä sisältöä ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin to 4.11.2021 klo 15–16. Tilaisuus toteutetaan etäyhteyksin Teams alustalla. Infotilaisuuteen pääsee osallistumaan tästä.

Lisätietoja antavat tarvittaessa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas (puh. 040 5740 804, jouni.ponnikas@kainuunliitto.fi) ja ympäristöselostukseen liittyen suunnittelija Tiina Kriikkula (puh. 040 7096287, tiina.kriikkula@kainuunliitto.fi).

 

Kajaanissa 11.10.2021

Kainuun liitto
Maakuntahallitus