Kainuun maakuntahallituksen kokous 14.3.2023

Maaliskuun kokouksessaan Kainuun maakuntahallitus käsitteli pääasiassa Kainuun liiton hallintoon liittyviä asioita. Katso esityslista tästä. Hallitus mm. hyväksyi omalta osaltaan ja siirsi Kainuun liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä henkilöstöraportin valtuuston käsittelyyn. Maakuntahallitus myös hyväksyi luonnoksen Kainuun edunajamisen tavoitteista ja kärkihankkeista tuleville vuosille ja esittää sen hyväksymistä maakuntavaltuustolle. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi mm. tilannekatsaus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta sekä hyväksyttiin Kainuun liiton uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusssuunnitelma vuosille 2023-2024.

Kainuun edunajamisen tilannekatsauksessa käytiin läpi mm. eduskuntavaalikeskustelut ja suuralueyhteistyön ajankohtaiset asiat.

Kainuun liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen & henkilöstöraportti vuodelta 2022

Maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi omalta osaltaan Kainuun liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Seuraavat askeleet prosessissa ovat tarkastuslautakunnan valmistelu ja maakuntavaltuuston käsittely kesäkuun kokouksessa.

Kainuun liiton tilikauden tulos oli yli 346 000 euroa ylijäämäinen. Suurin tekijä tulokseen oli palveluiden ostojen vähäisyys. Ostot alittuivat talousarvioon nähden n. 259 000 euroa. Tähän on vaikuttanut mm. dramaattisesti viime vuosina niin koronan kuin Venäjän hyökkäyssodan takia muuttunut toimintaympäristö, sillä esimerkiksi toteutumattomat matkakustannukset ja asiantuntijapalvelut sisältyvät palveluiden ostoihin.

Vuoden 2022 lopussa Kainuun liiton palvelussuhteiden määrä oli 25. Vuoden 2021 lopussa vastaava luku oli 31. Vakinaisia palvelussuhteita oli 18 ja määräaikaisia 7. Naisia henkilöstöstä oli 60 prosenttia ja koko henkilöstön keski-ikä noin 50,4 vuotta. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja koulutuskustannuksiin käytettiin toimintavuonna n. 11 000 euroa.

Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet

Maakuntahallitus on hyväksynyt vuoden 2022 maaliskuun kokouksessa Kainuun liitolle ja Kainuun edunajamiselle yhteiset linjaukset ja kärkihankkeet vuosille 2022–2024. Linjauspäätös on ollut Kainuun liiton valmistelussa maakuntavaltuuston huhtikuun 2023 kokousta varten.

Linjauspäätöksen ytimessä on tavoite parantaa edunvalvonnalla Kainuun instituutioiden päätös- ja vaikutusvaltaa, omia aluekehitysvälineitä sekä turvata alueelle julkisia ja yksityisiä kehittämisresursseja. Samoin julkisen liikenneinfran- ja palveluiden sekä saavutettavuuden kehittäminen ja ylläpitäminen ovat pitkän aikavälin tavoitteita ja kokonaisuuksia.

Edunajamisen kärkiin kuuluvat mm.

 • Osaavan työvoiman saannin varmistaminen mm. työvoiman rekrytoinnin uusien mallien ja monipaikkaisuuden kehittämisen kautta.
 • Kainuun saavutettavuuden parantaminen esimerkiksi turvaamalla Kainuun lentoliikenteen jatkuvuus ja kehittämällä ja nopeuttamalla maakunnan rautatieyhteyksiä.
 • Investointien varmistaminen mm. tuotannollisen investointipotentiaalin hyödyntämisen ja hankkeiden edistämisen kautta sekä osaamiskeskittymiä vahvistamalla.
 • Maakunta- ja kuntatason vahvistaminen mm. aluehallinnon päätösvaltaa tukemalla ja varmistamalla kuntien sekä hyvinvointialueiden riittävä rahoitus.
 • Lainsäädäntöön, valtion toimiin ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen erityisesti muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa.

Maakuntahallitus käsitteli luonnospaperin ja päätti esittää sen hyväksymistä myös maakuntavaltuustolle.

Maakuntajohtajan irtisanoutuminen virasta

Maakuntajohtaja Pentti Malinen on ilmoittanut maakuntavaltuustolle irtisanoutuvansa maakuntajohtajan virasta 31.12.2023. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle eron myöntämistä Maliselle siten, että hänen viimeinen virantoimituspäivänsä olisi 31.12.2023.

Päätökset lyhyesti 

 • Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että maakuntajohtaja tekee keskustelujen perusteella esiin tulleet lisäykset liiteasiakirjaan. (Maakuntavaltuusto käsittelee kokouksessaan 05.04.2023.)
 • Kainuun liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee kokouksessaan 12.06.2023.)
 • Henkilöstöraportti 2022: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee kokouksessaan 12.06.2023.)
 • Kainuun liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2024: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Talousraportti 01/2023: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. (Maakuntavaltuusto käsittelee kokouksessaan 05.04.2023.)
 • Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) ja sen seurantaraportti vuosilta 2021-2022: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Aluekehittämisen keskustelut v. 2023: Merkittiin tiedoksi.
 • Tilannekatsaus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee kokouksessaan 05.04.2023.)
 • Maakuntajohtajan irtisanoutuminen virasta: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee kokouksessaan 05.04.2023.)
 • Syksyn 2023 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun liiton lausunnot ajalla 04.02.-03.03.2023: Merkittiin tiedoksi.
 • Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi KAMK-SOKA -hankkeen tilanne-esittely, jota esitteli Kajaanin Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja/rehtori Matti Sarén.
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net