Kainuun liiton logo

Kainuun maakuntahallituksen päätöksiä 3.5.2022

Kokouksen esityslista täällä. 

Kainuun maakuntahallituksen toukokuun kokouksessa käsiteltiin mm. Kajaanin lentokentän reittiliikenteen kehittäminen -hankkeen rahoituspäätös, tulevaisuusrahaston pääoman täydentäminen sekä menneen kuukauden lausunnot ja viranhaltijapäätökset. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa avattiin myös Kainuun liiton kansainvälisiin asioihin liittyvän toiminnan uudelleen kohdentaminen ja tilannekatsaus sekä mm. Kainuun valmiusfoorumin toiminnan tilannekatsaus ja aluekehityksen tilannekuva. Maakuntahallitus myös hyväksyi sopimuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman jatkotoimenpiteitä koskevien tehtävien keskittämisestä Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Edunajamisen tilannekatsauksessa maakuntahallitusta sai informaatiota mm. raja-alueohjelmiin varattujen varojen uudelleen kohdennuksesta.

Kainuun liiton tulevaisuusrahasto

Kainuun liiton tulevaisuusrahastoa käytetään pääasiassa kainuulaisten ja Kainuun alueella toteutettavien AV- ja elokuvatuotantojen tukemiseen. Tuoreimmat esimerkit rahaston käyttökohteista ovat mm. Kassu Halosesta kertova dokumenttielokuva Melodian mestari – Kassu Halonen ja Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarja, joka on myös ensimmäinen suomalainen dokumenttisarja, jonka Walt Disney Company on ostanut itselleen.

Tulevaisuusrahastoon vuonna 2015 siirretty pääoma on kulutettu loppuun vuonna 2021. Näin maakunnan liiton vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu 100 000 euron lisäpääoman siirtämiseen tulevaisuusrahastoon. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan, että se esittää maakuntavaltuustolle 100 000 euron siirtämistä Kainuun liiton taseesta, edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä, uudeksi pääomaksi tulevaisuusrahastoon ja mahdollistaa näin myös tulevien av-projektien tukemisen rahastosta.

Kajaanin lentokentän reittiliikenteen kehittäminen -hanke

Kajaanin AMK hakee Kainuun liitolta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE) 100 000 euron rahoitusta uutta, Kajaanin lentokentän reittiliikenteen kehittämiseen suunnattua hanketta varten. Hanke-esitys liittyy Kainuun ja valtioneuvoston käymään aluekehityskeskusteluun ja sen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriön tekemään AKKE-rahoituspäätökseen. Kainuun liiton hanketiimi puolsi hankkeen rahoittamista käsiteltyään asiaa aikaisemmassa kokouksessaan.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Kajaanin lentojen kysyntää ja siten turvata markkinaehtoista lentoliikennettä. Näin tuetaan myös Kainuun matkailuyritysten kasvua. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan Kainuun liiton luoman Arctic Lakeland -brändin alla. Näitä toimenpiteitä ovat mm. markkinointimateriaalin teko, lentoyhtiöyhteistyön ja myös laajemman yhteistyön kehittäminen sekä sidosryhmille suunnatut tutustumismatkat. Näiden toimien lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään mm. kansainvälisiä myyntimatkoja Keski-Euroopan matkailumessuille.

Maakuntahallitus päätti puoltaa hankkeen rahoittamista ja valtuutti maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen.

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 03/2022: Merkittiin tiedoksi.

* Pääoman siirto tulevaisuusrahastoon: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Käsiteltävänä maakuntavaltuuston kokouksessa kesäkuussa.)

* Kajaanin lentokentän reittiliikenteen kehittäminen -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Sopimus Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman jatkotoimenpiteiden kokoamisesta: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Jäsenen nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) Sakari Seppäsen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 29.03.-25.04.2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.