Sinitiainen maaliskuussa

Kainuun matkailun myynnit kasvoivat alkuvuodesta lähes puoli miljoonaa euroa

Hiihtolomat toivat mukavasti kasvua Kainuun matkailuun. Alkuvuodesta, tammi-maaliskuussa, maksullisten yöpymisten määrä kasvoi 3,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tällöin Kainuussa matkailijoiden yöpymisiä oli yhteensä 360 000, joista rekisteröityjen majoituspaikkojen osuus oli 73 % ja mökkimajoituksia 27 %.

Maaliskuussa matkailijat viettivät Kainuussa 146 000 yötä (-0,9 %). Rekisteröidyistä yöpymisistä kotimaisia oli 104 000 yötä ja ulkomaalaisten tekemiä 3300 yötä. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia maaliskuussa rekisteröidyissä, yli 20 vuodepaikkaisissa yrityksissä. Ulkomaalaisten rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 72 prosenttia mikä vähennys johtuu osin siitä, että viime vuonna Vuokatissa pidettiin isoja talvikisoja tuoden runsaasti kansainvälisiä matkailijoita maakuntaan. Tammi-maaliskuussa kotimaisten rekisteröityjen yöpymisten määrä Kainuussa oli 251 000 (+4,3 %) ja ulkomaalaisten 12 700 (-31,7 %), eli yhteensä 264 000 rekisteröityä (+1,7 %) yötä. Maaliskuussa Kainuuseen saapui ulkomaisia matkailijoita eniten Saksasta (580), Alankomaista (440) ja Englannista (260).

Majoitusmyynti kasvoi 6.8 miljoonaan euroon maaliskuussa

Majoitusmyynti maaliskuussa oli 6,8 miljoonaa euroa (-525 000). Tästä rekisteröity majoitusmyynti oli 5,4 miljoonaa euroa (-642 000) ja rekisteröimätön myynti 1,4 miljoonaa euroa (+117 000). Alkutalven, tammi-maaliskuu myynnit olivat 16,7 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 486 000 euroa edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvu selittyy hintojen nousulla, mm. huoneen keskihinta nousi 118 euroon, kun aiempina vuosina keskimääräinen huoneen hinta oli noin 90 euroa Kainuussa. Myös huoneiden käyttöaste oli 65,7 %, korkeammalla tasolla kuin matkailun normaalivuonna 2019.

Sotkamo neljänneksi suosituin matkakohde maaliskuussa

Vuokatti veti hyvin matkailijoita jälleen talvilomille. Sotkamo oli neljänneksi suosituin matkakohde Suomessa Helsingin, Tampereen ja Kuusamon jälkeen maaliskuussa. Sotkamossa yövyttiin 92 500 yötä, Kajaanissa 7600, Suomussalmella 2800 yötä sekä Kehys-Kainuussa 6600 yötä.

Vapaa-ajan matkailijat viettivät Kainuussa 91 100 yötä (-3,1 %) ja business-matkailijat 15 800 yötä (-3,1 %). ”Kainuun matkailun tukijalka on edelleen vahvasti kotimaisissa lomamatkailijoissa, mutta kansainvälisten matkailijoiden ja työmatkailijoiden saamiseksi Kainuuseen tehdään aktiivisesti markkinointityötä Arctic Lakeland -brändin alla. Matkailuala on elänyt hyvin haasteellisia vuosia. Kainuun matkailun tukemiseksi Kainuun liitto käynnistää maakunnallisen matkailustrategian laadinnan, jolla tuetaan Kainuun matkailua. Etenkin ulkomaisia matkailijoita Kainuu kiinnostaa uutena, nousevana kohteena lumivarmuuden ja avaramman tilan ansiosta”, sanoo Minna Komulainen Kainuun liitosta.

Maaliskuussa Kajaanin lentoaseman kautta tehtiin yhteensä matkoja 3900 (+ 2,6 % edellisvuoteen verrattuna).

Lähteet: Airdna, Finavia, Ilmatieteenlaitos, Meteostat, Rajavartiosto, Socialblade, Tak Research, Tilastokeskus, Visitory