MYR tekee yhteistyötä alueen toimijoiden kesken

Kainuun Venäjä-yhteistyössä uusia tuulia

Syykuun 2021 Venäjä-uutisissa katsotaan eteenpäin, tuleviin toimenpiteisiin. Venäjä-strategiaryhmä on järjestäytymässä ja sopimus Kostamuksen kaupunkipiirin kanssa allekirjoitettu. 

Kainuun Venäjä-strategiaryhmän toiminnan järjestäytyminen

Kainuun uusi Venäjä-strategia on hyväksytty maakuntahallituksessa 14.6.2021. Nyt, Kainuun uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat järjestäytymässä, on aika suunnitella myös strategian toteuttamista edistävän Kainuun Venäjä-strategiaryhmän toimintaa.
Tarve aktiiviselle ja laajalle yhteistyölle Kainuun Venäjä-strategian 2021–2027 toteuttamiseksi ja tarpeet yhteistyön ja viestinnän kehittämiselle sekä kainuulaisten toimijoiden kesken että yli rajan tunnistettiin jo strategiaprosessin aikana. Nyt onkin juuri oikea aika miettiä, miten yhteistyössä toimisimme tehokkaammin ja siten, että kaikki osapuolet kokisivat yhteistyön mielekkäänä ja omaa toimintaa rikastuttavana asiana.
Yhteistyön kehittäminen lähtee liikkeelle Kainuun Venäjä-strategiaryhmän toiminnasta. Tämän ryhmän tarkoituksena on hyväksytyn Venäjä-strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Ryhmän on määrä raportoida toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tehdä tarvittavia ehdotuksia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä.

Paitsi itse strategia, myös Venäjästrategiaryhmän kokoonpano on perinteisesti vahvistettu maakuntahallituksessa Kainuun liiton eri toimijoille lähettämien nimeämispyyntöjen pohjalta. Jäsenissä on ollut paljon Kainuun kuntien nimeämiä edustajia, joista osa on ollut kunnallispoliitikkoja, ja täten on ollut luonnollista määritellä ryhmän toimikausi siten, että se on päättynyt vaalikauden loppuun. Kainuun edellisen Venäjä-strategiaryhmän toimikausi on päättynyt kesällä 2021, ja nyt ryhmä tulee nimetä uudelleen. Asia onkin nyt ollut maakuntahallituksen asialistalla (esityslista 06.09.2021, asia nro 8), ja nimeämisiä tullaan pian toimijoilta taas pyytämään. Venäjä-strategiaryhmään toivotaan nimettäviksi henkilöitä, joilla on kiinnostusta, näkemystä ja aikaa tuoda lisäarvoa ryhmän toiminnalle.

Uudella strategiaryhmällä on heti toimintansa aluksi luvassa tärkeitä asioita käsittelyyn. Toiminnan suunnittelusta ja seurannasta tuoreessa strategiassa on nimittäin linjattu, että Kainuun Venäjä-strategian jalkauttamiseksi tulee muun muassa tarkentaa seuraavien vuosien konkreettiset tavoitteet toimintasuunnitelmaksi ja sopia tavoitteiden seurannan keinoista. Toimintaa on myös uudistettava siten, että siihen osallistetaan aiempaa vahvemmin mukaan Kainuussa asuvia venäjänkielisiä ja kaksikielisiä ja kutsutaan työhön aiempaa laajemmin eri alojen asiantuntijoita.
Osallistaminen voidaan käytännössä toteuttaa monin eri tavoin, varsinaisen strategiaryhmän lisäksi myös sen alaisessa työvaliokunnan nimeämisissä tai laajemman verkostoyhteistyön kautta. Joka tapauksessa, tulevat syksy ja talvi tulevat olemaan uusien toimintamallien ideoimisen ja kokeilujen aikaa. Myös niiden henkilöiden, joille virallista kutsua mukaan ei tule, kannatta pitää silmänsä ja korvansa auki – osallistumisen paikkoja on varmasti luvassa, ja tiedotamme niistä sitä mukaa kanavillamme, kun asia tulee ajankohtaiseksi!

Kainuun ja Kostamuksen yhteistyöpöytäkirja uudistettu

Kainuun liiton ja Kostamuksen kaupunkipiirin välinen yhteistyö perustuu vuosittain laadittavaan yhteistyöpöytäkirjaan (memorandum) ja sen liitteenä toimitettavaan, vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2021 osalta asiakirjojen laatiminen on viivästynyt vallitsevan pandemiatilanteen myötä, mutta nyt yhteistyösopimus on allekirjoitettu.

Yhteinen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sisältää seuraavat maininnat koskien yksittäisiä tapahtumia.

  • 11.9 2021: osallistuminen Karjalan tasavallan 101-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettäviin tapahtumiin;
  • 24.9.2021: osallistuminen XXII Suomalais-Venäläiseen kulttuurifoorumiin virtuaalisesti;
  • Marraskuu 2021: alustavat neuvottelut raja-alueyhteistyön tapahtumista vuodelle 2022;
  • Marraskuu 2021: osallistuminen virtuaalisesti toteutettavaan Kostamuksen Business Forumiin;
  • Vuoden kuluessa: tapaamisten ja neuvottelujen järjestäminen Barents Link Centerissä Kostamuksen ja Kainuun välisen yhteistyön kehittämiseksi;
  • Vuoden kuluessa: yhteisten kansainvälisten seminaarien valmistelu ja järjestäminen (erillisen suunnitelman mukaan);
  • Marras-joulukuu 2021: neuvottelut ja yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaminen vuodelle 2022.

Lisää Kainuun Venäjä-yhteistyöstä sivuillamme

Venäjäyhteistyö