Kainuussa on töitä – tekijöitä tarvitaan

Työvoiman kysyntä ja uusien avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt Kainuussa huomattavasti loppuvuodesta 2020 alkaen. Työttömyyden kasvu on puolestaan ollut erittäin maltillista koronasta huolimatta. Monilla aloilla on puutetta osaajista ja rekrytointiongelmat ovat maan vaikeimmat. Työllisten määrä vähenee väestön ikääntymisen vuoksi ja työllisyysaste on matala. Kainuu tarvitseekin lisää nuoria ja työikäisiä asukkaita pysyäkseen elinvoimaisena tulevaisuudessa.

Kainuulaisten työnantajien tarvitsemia työntekijöitä on erittäin vaikea löytää omasta maakunnasta tai edes muualta Suomesta, minkä vuoksi tarvitaan lisää työperäistä maahanmuuttoa.  Lisäksi on kehitettävä joustavia, työpaikoilla tai yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia koulutuksia sekä toimia, joilla helpotetaan osatyökyisten, ikääntyneiden, vammaisten ja perusasteen koulutuksen varassa olevien työhön pääsemistä.

Koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet Kainuun elinkeinoelämässä muuta maata vähemmän, mutta tilanne vaihtelee eri toimialoilla. Korona on kurittanut erityisesti matkailua, mutta myös pieniä palvelu- ja kaupan alan yrityksiä. Sen sijaan teollisuudessa, kuten kaivannais-, ICT- ja metallialalla sekä puutuoteteollisuudessa on tapahtunut kasvua. Monet yritykset ovat hyödyntäneet korona-aikaa toimintansa kehittämiseen. Myös yrittäjyys kiinnostaa kainuulaisia ja uusia yrityksiä perustetaan runsaasti koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta.

 

Alueelliset kehitysnäkymät katsaus on luettavissa osoitteessa:

https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat

Kainuun katsauksen osalta lisätietoja antaa:

johtava asiantuntija Anne Ristioja, Kainuun ELY-keskus, puh. 029 502 3582

anne.k.ristioja@ely-keskus.fi