kuvituskuva koronaelvytys

Kansallista koronaelvytysrahoitusta haettavana Kainuun liitosta

Kainuun liitosta on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa kehittämishankkeille, joilla toteutetaan Kainuun alueellisen selviytymissuunnitelman ja maakuntaohjelman tavoitteita. Valtioneuvosto on myöntänyt Kainuun liitolle 308 000 euron määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 prosenttia ja hakijalta edellytetään 20 prosentin omarahoitusta. Yksittäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla enintään 150 000 euroa. Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään 31.12.2022 saakka.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Kainuun liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä eivätkä rahoituksen hakijoina voi olla yritykset.

AKKE-määrärahalla rahoitettavien hankkeiden valinnassa noudatetaan seuraavia kriteereitä.

Hankkeen tulee:

Lisäksi maakunnallinen yhteistyö arvioidaan hankevalinnoissa omana kriteerinään: hankevalinnassa painotetaan koko maakuntaa koskevia ja yksittäistä kuntaa suurempia hankkeita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee tavoitella tuloksia ja vaikutuksia noudattamalla seuraavia lähestymistapoja:

  • rahoitus voi kohdentua koronatilanteesta aiheutuvien aluevaikutusten hillintään ja tilanteesta toipumiseen tai vahvistaa Kainuun alueen toimijoiden (esim. yritysten, yhdistysten, asukkaiden tai kuntien) muutosjoustavuutta ja valmiutta selvitä mahdollisista uusista kriiseistä
  • rahoitus voi kohdentua nopeasti tuloksia luoviin sekä pitkällä ajalla vaikutuksia ja toimintaedellytyksiä luoviin toimenpiteisiin.

Kainuun liitolle kohdennetut hakemukset arvioidaan ja pisteytetään yhtenäisten kriteerien mukaisesti. Kriteeristössä hankkeille asetetaan minimipistemäärä, jonka saavuttaminen on rahoituksen saamisen edellytys.

AKKE-tukea haetaan Kainuun liiton kansallisen rahoituksen hakulomakkeella, joka on liiton verkkosivuilla

https://kainuunliitto.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä Kainuun liittoon.