Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuri-Kainuu-hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun. Järjestyksessään kolmas ja viimeinen rahoitushaku on avoinna ajalla 27.3.-21.4.2023.

Kulttuuri Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uusia ideoita ja toimintamalleja kulttuuritoiminnan toteutukseen. Rahoitettavien kokeiluiden tavoitteena on parantaa kainuulaisten osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin eri puolilla Kainuuta, sekä edistää ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uusien toimintatapojen avulla.

Viimeinen hakukierros kohdistuu erityisesti kokeiluihin, jotka kiertävät useiden Kainuun kuntien alueella ja edistävät taiteen ja kulttuurin saatavuutta eri väestöryhmissä yhteisötaiteen menetelmin. Rahoitettavat kokeilut voivat olla esimerkiksi aluetaiteilija-konseptilla toteutettavia erilaisia yhteisötaiteita hyödyntäviä työpajoja, tapahtumia tai niiden sarjoja.

Toteutettava kokeilurahahaku on järjestyksessään kolmas ja viimeinen Kulttuuri-Kainuun toteuttama haku. Haun perusteella rahoitetaan 1–2 kokeiluhanketta. Tuettavat kokeilut eivät voi olla kovin suuria, kokeilun rahoitus noin 2500–5000 euroa / kokeilu. Hankkeen kautta on rahoitettu tähän mennessä kahdessa ensimmäisessä haussa kokeiluita 35 000 euron edestä.

Tarkemmat tiedot nyt avautuvan hakukierroksen säännöistä ja käytännöistä löydät oheisesta hakukuulutuksesta ja hakemuslomakkeesta.

Kulttuuri-Kainuun hakukuulutus 22032023

Kulttuuri-Kainuun-kokeilurahahakemus-22032023