Maakunnallinen nuorisovaltuusto jatkaa kahden organisaation yhteisenä

Kainuun liitossa on toiminut Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto, jonka tehtävänkuva laajenee nyt myös hyvinvointialueen asioihin. Seuraava MaNun toimikausi on vuosina 2022–2024. Lue lisää alta ja tutustu tarkemmin Kainuun liiton ja Kainuun hyvinvointialueen väliseen yhteistyösopimukseen!

Kainuun liitossa on toiminut Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kainuun Manu on edustanut alueen nuoria maakunnallisessa päätöksenteossa, tuonut nuorten ajatuksia maakunnan toimielinten käsiteltäväksi sekä edistänyt nuorten osallistumis- , vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Jäsenillä on ollut useita eri tahojen alaisia edustus- ja asiantuntijatehtäviä sekä ohjausryhmäjäsenyyksiä aluetasolla. Kainuun Manu on edustanut alueen nuoria myös Barentsin alueen nuorisovaltuustossa (BRYC).

Laki hyvinvointialueesta määrittelee, että aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorisoryhmä. Turhien päällekkäisyyksien välttämiseksi Kainuun liiton ja Kainuun hyvinvointialueen välisellä sopimuksella on sovittu, että Kainuussa toimii jatkossa yksi maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka on Kainuun hyvinvointialueen lakisääteinen osallisuuselin ja samalla Kainuun liiton vapaaehtoinen toimielin.

Yhteistyösopimuksella mahdollistetaan maakunnan liiton ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö nuorten asioihin liittyen sekä vahvistetaan Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä. Seuraavan MaNun toimintakausi on (syyskuun alusta lähtien) vuodet 2022–2024 ja jäsenet nimetään pian.

Lue asiakohta Kainuun maakuntahallituksen pöytäkirjasta 20.06.2022/Pykälä 127
Dynasty tietopalvelu : Kainuun liitto (oncloudos.com)

Tutustu Kainuun liiton ja Kainuun hyvinvointialueen hyväksyttyyn yhteistyösopimukseen
202236-7-1880.PDF (oncloudos.com)