Maakuntakenttien lentomotin purkautuminen avaa Kainuun saavutettavuuden ja muodostaa vahvan tuen elinkeinoelämän toimintaedellytyksille

Liikenne- ja viestintäministeriön alueiden lentoliikennettä selvittänyt työryhmä esittää, että valtio ostaisi lentoliikennettä Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoasemille 2021 vuoden loppuun saakka.

Tuen tarkoituksena on edistää alueiden työllisyyttä ja vientiteollisuuden elpymistä sekä turvata lentoliikenteen riittävä alueellinen saavutettavuus tilanteessa, jossa lentoliikenne Suomesta maailmalle muutenkin alkaa elpyä.

Kilpailutuksen jälkeen vuoden 2021 loppuun voimassa oleva tilapäisratkaisu tarjoaisi aikaa pidemmän aikavälin ratkaisulle sekä uusien markkinaehtoisten mallien kehittämiseen koronapandemian aiheuttaman akuutin kriisitilanteen yli.  Työryhmä korostaa, että Suomen ja alueiden saavutettavuutta on tarkasteltava ja kehitettävä pitkäjänteisesti valtakunnallisessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Työryhmän esitystä tukee Finnairin 17.9.2020 antama ilmoitus, että minimiyhteydet viiteen kaupunkiin palautetaan marraskuun alusta alkaen talvisesongin ajaksi. Käytännössä tämä ratkaisu tarkoittaa, että keväällä alkanut lentokatko päättyy alueiden toiveiden mukaan. Tavoitteena on liikenteen saumaton jatkuminen.

Alueiden lentoliikennettä arvioivan työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Pilvi Torsti ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala. Työryhmän toimiaika päättyy 30.9.2020. Työryhmässä jäseninä ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen ja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa maakuntalentoasemien lentoyhteyksistä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle toimikautensa mukaisesti syyskuun loppuun mennessä. Valtion tuesta päätetään vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto toimivaltaisena viranomaisena käynnistää lentoliikennepalvelujen hankinnan. Hankinnan palvelutason yksityiskohdat selviävät jatkovalmistelun yhteydessä. Tuen myöntämisessä on huomioitava EU:n sääntelyn reunaehdot.

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen:

Olen erittäin helpottunut että lennot alkavat uudestaan tänään julkistetulla ratkaisulla. Tämä antaa mahdollisuuden kainuulaisille yrityksille palauttaa normaalit asiakassuhteet ja jatkaa suunnitelmiaan liiketoimintansa kehittämiseksi. Iso merkitys lennoilla on myös yhteiskunnan kriittiselle huoltovarmuudelle, kuten erikoissairaanhoidolle, tavallisten kainuulaisten terveydelle. Uskon, että tällä poikkeuksellisella, riittävän pitkällä toimintamallilla päästään yli koronakriisin ajan kohti normaalia markkinaehtoista, alueen tarpeisiin soveltuvaa reittilentoliikennettä.

Ministeri Timo Harakan asettaman lentotyöryhmän työn lisäksi koko hallituksen päätös luoda poikkeusolojen ainutkertainen lentoliikenteen kilpailutusratkaisu ansaitsee suuren kiitoksen. Samoin Finnairin päätös turvata talvikauden lentoja edes pienellä volyymilla yhtiön historiallisen vaikeassa tilanteessa on merkittävä tuki alueille.  Seurasin lentotyöryhmän työtä tiiviisti ja saatoin todeta, että alueiden edustajat kykenivät viemään tarpeista vaikuttavan viestin työryhmälle ja sen puheenjohtajalle valtiosihteeri Pilvi Torstille, joka toimi aktiivisesti ja tuloksekkaasti ratkaisun löytämiseksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva:

Lentojen aloittaminen uudelleen pitkän katkoksen jälkeen on todella tervetullutta Kajaanin saavutettavuudelle. Viidestä lentoja vailla olleesta maakuntakentästä Kajaani oli kaikkein pahiten motissa, kun korvaavia liikennemuotoja ei täältä ole kohtuudella saatavissa, kuten muilta alueilta. Lentomottiin joutuneiden kaupunkien ja maakuntien sekä niiden elinkeinoelämän yhteinen edunajaminen, johon itsekin osallistuin, oli varmasti merkittävä vaikuttaja valtioneuvoston yhdessä tekemään, toimivuudeltaan tunnustusta ansaitsevaan ratkaisuun.

Maan hallituksen kriisitoimet elinkeinoelämän tukemiseksi koronaepidemian aikana ovat olleet vaikuttavia, ja tämä on erinomainen lisä ja jatkumo niihin. Nyt on alueiden elinkeinoelämän ja ihmisten tehtävä osoittaa, että lennoille on jatkuvaa kysyntää ja että maakuntakentille kannattaa lentää. Toivon että jatkokeskusteluissa Finnairin ja alueiden välillä löydetään sellaiset lentovuorot, että ne palvelevat sekä yhtiön liiketoimintaa että alueiden matkustustarpeita.

Maakuntajohtaja Pentti Malinen:

Tervehdin ilolla ministeri Timo Harakan asettaman työryhmän ja maan hallituksen vastaantuloa alueiden liikenneyhteyksien turvaamiseksi. Ratkaisulle ja erityisesti nopealle toiminnalle vaikeasti ratkaistavassa haasteessa on annettava tunnustusta. Talvikauden lentoyhteyksien avaus Finnairin toimesta vastaa akuuttiin tarpeeseen ja kevätkaudella alkava uusimuotoinen valtion takaama liikenne turvaa yhteydet pidemmällä aikajänteellä. Mutta alueilla on katse käännettävä jo aikaan kriisiajan mallin jälkeen eli miten lentoyhteydet voivat jatkua markkinaehtoisesti vuoden 2021 jälkeen.

Lentojen alkaminen on monien elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintojen kannalta helpottavaa, mutta on myös aloja, joille ratkaisu saattaa tulla myöhässä. Kainuun hyvässä kasvussa olleen kansainvälisen matkailun myynnin kannalta talvikauden lennoista olisi pitänyt varmuus jo aiemmin. Näin ei ole ollut, ja siksi monien matkailuyritysten tulevaisuus on hämärän peitossa. Kesäkauden 2021 lentoihin tulisi siksi saada valaistusta mahdollisimman pian kv. myynnin mahdollistamiseksi. Maakunnassa olemme jo itse aloittaneet kansainvälistä matkailua tukevan koronavarmistetun matkailukäytävän valmistelun.

 


 

Finnairin tiedote

Finnair lentää Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan maakuntakentille joitakin viikkovuoroja talvikaudella 2020/2021, joka kestää lokakuun 25. päivästä 2020 maaliskuun 27. päivään 2021. Tämän jälkeen Finnair lopettaa kaupalliset lennot näihin kaupunkeihin. Talvikauden lennot suunnitellaan kustannustehokkaasti niin, että ne mahdollistavat joitain tärkeimpiä yhteyksiä matkailuteollisuuden ja vientiyritysten tarpeisiin.

Tarkemmat lentovuorot ja aikataulut julkaistaan lähiviikkoina osana Finnairin talvikauden tarkistettua liikenneohjelmaa. Osa näiden viiden reitin lennoista lennettäneen kolmiolentoina, mikä mahdollistaa useamman kohteen palvelemisen tehokkaasti yhdellä lennolla.

https://company.finnair.com/fi/media/kaikki-tiedotteet/tiedote?id=3770522

Lentoliikennetyöryhmä: Valtiolta väliaikaista koronatukea maakuntalentoyhteyksien liikennöintiin

On tärkeää, että lentoliikenne turvataan koko maassa, myös poikkeusoloissa. Lentoliikennettä tulee kuitenkin kehittää pitkäjänteisesti ja kestävästi toiminnan tehokkuuden ja ympäristön ja ilmaston näkökulmasta, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Työryhmän esitystä tukee Finnairin 17.9.2020 antama ilmoitus, että minimiyhteydet viiteen kaupunkiin palautetaan marraskuun alusta alkaen talvisesongin ajaksi. Käytännössä tämä ratkaisu tarkoittaa, että keväällä alkanut lentokatko päättyy alueiden toiveiden mukaan. Tavoitteena on liikenteen saumaton jatkuminen.

– Finnairin ratkaisu luo sillan, jonka aikana valtion kilpailutus saadaan tehtyä ja 2021 loppuun jatkuva liikennöinti varmistettua, ministeri Harakka sanoo.

https://www.lvm.fi/-/lentoliikennetyoryhma-valtiolta-valiaikaista-koronatukea-maakuntalentoyhteyksien-liikennointiin-1229598 

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen puh. 044 7100
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva puh. 044 421 4070
Maakuntajohtaja Pentti Malinen puh. 044 7970 107