Metalliala kasvun kärjessä, talouden kovin nousu tasoittumassa

Kainuun vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon suhdanteet osoittavat pitkään jatkuneen kasvun tasoittumista, silti liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat edelleen.

Kesäkuulle 2019 ulottuvien tuoreimpien suhdannetietojen mukaan kaikkien toimialojen (TOL A-X) yhteen laskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.  Liikevaihto kasvoi myös neljällä Kainuun maakuntaohjelman kärkialoihin liittyvällä toimialalla (metalli, metsä- ja puu, matkailu ja ICT- ja elektroniikka) ja neljässä väheni (energia, kaivannais, biotalous, elintarvike). Henkilöstömäärät kasvoivat metsä- ja puuklusterissa, metalliklusterissa, kaivannaistoiminnassa ja matkailussa. Vähenemistä tapahtui energia- ja elintarvikeklustereissa sekä hieman myös biotaloudessa. ICT- ja elektroniikka-klusterissa henkilöstömäärä pysyi samana. Paras kokonaiskehitys oli metalliklusterissa ottaen huomioon sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kehityksen. Suurin liikevaihdon kasvu oli metalliklusterissa ja suurin henkilöstömääräkehitys metsä- ja puuklusterissa. Heikoin kehitys oli energia- ja elintarvikeklustereissa, joissa sekä liikevaihdot- että henkilöstömäärät laskivat.

Metalliklusterin liikevaihto kasvoi yli 20%, metsä- ja puuklusterissa melko vahvaa kasvua

Kuluvan vuoden 2019 tammi-kesäkuussa Kainuun maakunnan eri toimialaklustereista voimakkainta kehitys oli metalliklusterissa, jossa liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia vuotta aiemmasta (kuva 1). Liikevaihto nousi 1. vuosipuoliskolla 84 miljoonaan euroon. Jos liikevaihdon kehitys pysyy samanlaisena loppuvuoden, nousee metalliklusteri tänä vuonna ennätystulokseen. Kehitys oli melko vahvaa myös metsä- ja puuklusterissa, jossa liikevaihto kohosi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 7,6 prosenttia nousten 123,3 miljoonaan euroon. Kainuun matkailuklusterissa liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 2,7 prosenttia 69 miljoonaan euroon ja ICT- ja elektroniikkaklusterissa kasvuprosentti oli 1,0 ja liikevaihto 76,3 M€.

Muilla toimialaklustereilla kehitys oli laskevaa. Energiaklusterin liikevaihto väheni 16,1 prosenttia jääden 106,3 miljoonaan euroon ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kaivannaistoiminnassa liikevaihto väheni 8,9 prosenttia jääden 178,2 miljoonaan euroon. Myös biotalousklusterin ja elintarvikeklusterin liikevaihdon kehitys oli laskevaa tammi-kesäkuussa 2019. Biotalousklusterin liikevaihto supistui 3,0 ja elintarvikeklusterin 2,2 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Biotalous on laajana esim. maa- ja metsätalouden kattavana toimialana liikevaihdoltaan selvästi Kainuun suurin ( 551 miljoonaa vuonna 2018), mutta kaivannaistoiminta lähenee sitä. Vuonna 2018 kaivannaistoiminnan liikevaihto oli jo 401 miljoonaa euroa. Samoin työllistävyydessä biotalous on selkeästi muiden yläpuolella, mutta matkailussa sekä ICT ja elektroniikkaklusterissa on suurempi henkilöstömäärä kuin kaivannaistoiminnassa.

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna 2019 lähes kaikkien Kainuun kuntien alueella: Ristijärvellä (+7,6), Paltamossa (+5,1 %), Suomussalmella (+4,8 %), Kuhmossa (+3,4 %), Puolangalla (+2,4 %) ja Kajaanissa (+0,8 %). Liikevaihto väheni Hyrynsalmella (-6,9 %) ja Sotkamossa (-2,9 %).

Metsä- ja puu-, metalli- ja kaivannaisklusteri henkilöstömäärän kasvun kärjessä

Päätoimialaklusterit työllistävät yli 8800 henkilöä Kainuussa, mikä tarkoittaa noin kolmannesta Kainuun työpaikoista. Kärkitoimialojen työpaikkoja oli kesäkuun 2019 lopussa yli 200 enemmän kuin vuoden 2018 lopussa.

Kainuun maakunnan henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2019 tammi-kesäkuussa eniten metsä- ja puuklusterissa, metalliklusterissa ja kaivannaistoiminnassa. Henkilöstömäärä kasvoi metsä- ja puuklusterissa 5,0 prosenttia, metalliklusterissa 4,4 prosenttia ja kaivannaistoiminnassa 4,3 prosenttia vuoden 2019 alkupuolella.  Vuoden 2019 tammi-kesäkuussa matkailuklusterissa henkilöstömäärä kohosi 0,8 prosenttia ja ICT- ja elektroniikkaklusterissa kehitys pysyi samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Muilla toimialaklustereilla kehitys oli laskevaa. Energiaklusterissa henkilöstömäärä väheni tammi-kesäkuussa 2019 yhteensä 4,9 prosenttia, elintarvikeklusterissa 2,3 prosenttia ja biotalousklusterissa henkilöstömäärän kehitys jäi lähes samalle tasolle (-0,1 %) kuin vuotta aiemmin.

Kainuun kuntien alueella toimivien työnantajien henkilöstömäärät kasvoivat eniten Sotkamossa (+4,6 %). Kasvua oli myös Kajaanissa (+3,4 %), Kuhmossa (+2,7 %), Puolangalla (+1,9 %) ja Paltamossa (+0,2 %). Suomussalmen alueella henkilöstömäärä pysyi ennallaan, mutta Ristijärven (-2,6 %) ja Hyrynsalmen alueen toimipaikoissa hieman vähenivät (-0,6 %).

Kainuun kärkitoimialojen kehitys vuoden 2019 tammi-kesäkuussa

Kainuun kärkitoimialojen kehityksen seuranta

Kainuun maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavassa Kainuu -ohjelmassa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi 2018–2021 on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden toimialojen kehitystä. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Lisäksi seurataan kaikkien alojen suhdannetietoja koko Kainuussa ja Kainuun kuntien alueella.

Kainuun suhdannekatsauksen (2019 1. puolivuosi) kuvat: Kainuun suhdannekatsaus_joulukuu2019_kuvakooste

Kainuun suhdannekatsaus (2019 1. puolivuosi) kokonaisuudessaan: Kainuun suhdannekatsaus_joulukuu2019