Digitukea Kainuussa

Mistäpä sitä tukea digiasioissa voisikaan kysyä? Digituen tietopaketti nyt hyödynnettävissä

Mistäpä sitä tukea digiasioissa voisikaan kysyä? Digituen tietopaketti nyt hyödynnettävissä

Kainuun digitukihankkeessa koottiin digitukipaketiksi paikat ja toimijat, jotka antavat neuvontaa, opastusta ja apua verkossa olevien palvelujen ja erilaisten digilaitteiden käytössä sekä niihin liittyvissä ongelmissa.  Eri palvelujen tarjoajilta, kuten kunnilta ja soten, kannattaa myös rohkeasti kysyä sähköisistä palveluista ja apua niiden käyttöön, sillä palvelun tarjoajilla on itselläänkin velvollisuus opastaa asiakkaitaan uudenlaisten palvelujen käyttöönotossa. Nyt viranomaiset ja eri toimijat myös osaavat tarpeen mukaan paremmin opastaa kansalaisia digitukea antavien tahojen pariin.

Monet järjestöt neuvovat ja auttavat kansalaisia eteenpäin digiasioissa, valtion virastot opastavat puhelimitse ja etänä. Digitaitojensa kohentamista kansalaisten kannattaa ehdottomasti tehdä myös tarjolla olevien ilmaisten valmennusten ja koulutusten kautta. Hyviä verkkokursseja on paljon tarjolla! Vertaistuen, vaikka järjestötoimijan, kautta voi saada arvokkaita vinkkejä ja tietoa hyvistä, itselle sopivista kursseista tai toimivista kerhoista. Digitukipaketti löytyy liiton verkkosivulta osoitteesta: https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kainuun-digituki-hanke/digitukea-kainuussa/

Kainuun liitto oli 1.11.2019-30.10.2020 ajan mukana Valtiovarainministeriön tukemassa ja koko Suomeen digituen koordinointia ja digitukea kehittävässä hankkeessa. Digitukitoimijoiden ja tukea antavien verkostoa, digituen löytämistä helpottavan tiedon kokoamista ja sähköistä asiointia edistävää työtä Kainuussa teki liiton projektipäällikön lisäksi suunnittelijat Kainuun sotessa sekä alueen kuntien puolesta Kajaanin kaupungilla. Hanke toteutui koronasta huolimatta lähes suunnitelmien mukaan. Erityisesti Kainuun sote sai hankkeen avulla vietyä Kainuun soten sähköisen asioinnin visiota eteenpäin muotoilemalla uudenlaisia toimia asiakkaiden neuvontaan ja opastamiseen sähköisten palvelujen piiriin. Lisätietoa päättyneestä hankkeesta, siitä missä asioissa auttaa Kansalaisneuvonta ja millaisia apuja on tarjolla Suomidigi -sivustolla: https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kainuun-digituki-hanke/

Kaikki hankkeen aikana tehty työ tähtäsi ja tähtää verkostotyönä jatkuen edelleen siihen, että kansalaiset saisivat entistä helpommin ja paremmin tuen sähköisten palvelujen tai erilaisten palvelukanavien käyttöönottoon sekä erilaisten digilaitteiden hyödyntämiseen arkipäivässään.  Digitoimijoiden verkostotyöllä, kansallisen hankkeen ja ohjelman tuotoksia edelleen hyödyntäen, maakunnassa halutaan vahvistaa digitukea antavien toimijoiden valmiuksia kaikkien käyttäjäryhmien opastamisessa ja tuessa. Digi kuuluu kaikille!