NABL -hankkeen seminaari 19.5.2021

Tiedotteen kuva: Porog, Venäjä, kuvaaja Vycheslav Ljapin.

 

Vuoden 2021 aikana Kainuun liiton Northern Axis – Barents Link –hanke järjestää useita interaktiivisia webinaareja koskien tämän, hankkeen toteuttamisalueena toimivan itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän, kehittämistä. Tilaisuuksien teemoissa pureudutaan Barentsin alueen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön sekä liikenteen ja logistiikan muuttuviin trendeihin. Kunkin webinaarin kesto on noin kaksi tuntia.  Ensimmäinen webinaari järjestetään 19.5.2021.

Northern Axis – Barents Link -hanke (NABL) tähtää itä-länsi-suuntaisen liikennekäytävän ja rajat ylittävän liikkuvuuden kehittämiseen Barentsin euroarktisella alueella. Kaksivuotinen hanke toteutetaan Kolarctic 2014–2020 rajanylittävän yhteistyöohjelman tuella. Hankkeen aikana selvitetään hankkeessa mukana olevien alueiden tärkeimpien liikenneinfrastruktuurien sekä Northern Axis ja Barents Link -liikennekäytävän potentiaali. Hankkeessa on tarkoitus tunnistaa liikennekäytävän pullonkaulat ja tätä kautta yhdenmukaistaa edelleen Northern Axis / Barents-linkin kehitystä.

Projektin toimenpiteisiin sisältyy useita kyseessä olevan liikennekäytävän alueille kohdistuvia tieliikenteen ja rautatieliikenteen selvityksiä, sekä erilliset tutkimukset tuulivoiman potentiaalista alueella ja siviililiikenteen pienlentokoneiden lentokäytävän mahdollisuuksista Pohjois-Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä.   Lisäksi hankkeessa tutkitaan rahtiliikenteen ja henkilöliikenteen monipuolistamisen mahdollisia vaikutuksia Vartius-Lytta rajanylityspaikan tieliikenteessä ja rautatieliikenteessä.

Ensimmäinen webinaari järjestetään
19.5.2021 klo 10.00–12.00 suomen aikaa.

Webinaari toteutetaan ZOOM-alustalla
https://zoom.us/j/99754082776?pwd=RlJYMDdFTlJmbnlnMGhPMVNoaWswdz09
Kokouksen ID: 997 5408 2776
Salasana: 568651

Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus englanti-venäjä-englanti.

Webinaarin päätavoitteina on:

  • Antaa kokonaisvaltaisempi kuva hankkeen toimintaympäristöstä ja määritellä linkit Arktisen yhteistyön, Barentsin yhteistyön, Pohjoisen Ulottuvuuden ja globaalin välille.
  • Tarkastella Barentsin alueneuvostoa ja sen roolia monenvälisessä rajanylittävässä yhteistyössä.
  • Ymmärtää Barentsin euroarktisen liikenne- ja logistiikkajärjestelmää ja sen tämänhetkistä statusta kuten myös sen tulevaisuuden kehittämistarpeita.

Tervetuloa mukaan avoimeen keskusteluun ja luomaan yhdessä uusia yhteistyötapoja!