Naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan Kainuussa 

Kainuun liitto ja Kajaanin kaupunki ovat käynnistäneet kokeilupilotin, jonka tavoitteena on tuoda nuorten naisten näkökulmaa entistä vahvemmin osaksi kuntien elinvoimapolitiikkaa ja alueen markkinointia.

Taustalla on havainto, että naiset lähtevät, miehet jäävät. Nuoret naiset ovat nykyisin pahasti aliedustettuina kaikissa Kainuun kunnissa.  On tavallista, että ikäluokassa 20-29 on 100:aa miestä kohti vain 60-80 naista. Tämä on monella tavalla ongelmallista: aktiivisten naisten toimintatarmo jää puuttumaan, parinmuodostus vaikeutuu huomattavasti ja tätä kautta myös paikkakunnan syntyvyys jää alhaiseksi. Myös elinvoiman osatekijöiden kuten palvelujen, asumisen ja liikenteen kehittämisessä naisten ääni ja ideat jäävät usein liian vähälle huomiolle. On havaittu, että nuoret naiset ovat avainryhmä, joka asuinpaikan valinnoillaan määrää tulevan aluekehityksen suuntaa.

Nuorten naisten ääni kuuluviin

Kainuun liitto ja Kajaanin kaupunki ovat nyt tarttuneet asiaan. Käynnistyvässä pilottikokeilussa luodaan uutta elinvoimapolitiikan toimintamallia, jonka avulla nuorten naisten toiveet ja tarpeet otetaan vaikuttamaan kuntien elinvoimapolitiikan sisältöön ja menettelytapoihin. Kysymyksessä on kansallinen pilotti, vastaavaa ei ole toistaiseksi toteutettu missään.

Tule mukaan vastaamaan ja raatiin!

Pilotti on kolmiosainen. Tutkimusosio koostuu tilastollisesta analyysistä, haastatteluista ja nettikyselystä. Toinen vaihe kartoittaa ja testaa toimintatapoja, joilla nuorten naisten tarpeet ja toiveet tuodaan kuuluville. Muodostetaan useampia naisraateja, jotka tuottavat uutta sisältöä elinvoimapolitiikan eri osa-alueille. Kolmannessa osassa muotoillaan Kajaanin elinvoimapolitiikan toimintamalli, johon nuorten naisten näkökulma ja uudet ideat on sisällytetty. Työ alkaa välittömästi ja loppuraportti valmistuu helmikuun lopussa 2021.

Maakunnallinen pilotti liittyy Kainuun liiton Aluemarkkinointihankkeeseen. Pilottikokeilun toteuttajaksi on valittu aluekehityksen konsulttitoimisto MDI, joka omissa selvityksissään jo vuosien ajan kiinnittänyt huomiota siihen, että etenkin elinkeinopolitiikassa puuttuu välineitä käsitellä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja näin osaltaan monipuolistaa aluekehityksen tulevaisuuden näkökulmia.

Lisätietoja:

aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen, Kainuun liitto puh. 044 410 0726

Risto Hämäläinen, Kajaanin kaupunki puh. 0447100217

MDI:ssä:

projektin vastuullinen johtaja VTT Kaisa Lähteenmäki-Smith, 050 513 4810

elinkeinopoliittinen neuvonantaja Eero Holstila, 050  567 2087