Nuorten ääni Kainuun hyvinvointialueella

Hei kainuulainen nuori! Haluaisitko vaikuttaa nuorten palveluihin? Tule mukaan keskustelemaan nuorten hyvinvoinnista Kainuussa, kun Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue jär­jes­tää alueen nuo­ril­le ano­nyy­min Di­gi­raa­ti-kes­kus­te­lun. Tämä on help­po ta­pa pääs­tä vai­kut­ta­maan Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­le luo­ta­vaan st­ra­te­giaan!

Kuka?

Kaik­ki al­le 29-vuo­tiaat kai­nuu­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan.

Mitä?

Raadissa keskustellaan kainuulaisten nuorten hyvinvoinnista ja sitä tukevista palveluista ja siitä, millaisten arvojen pitäisi ohjata hyvinvointialueen toimintaa. Keskustelun pohjalta kirjoitetaan loppulausuma, joka välitetään Kainuun aluevaltuustolle ja jota hyödynnetään Kainuun hyvinvointialueen strategiatyössä.

Missä?

Keskustelut käydään anonyymilla ja turvallisella nettialustalla. Saat tarkemmat osallistumisohjeet sähköpostilla ennen raadin alkua.

Milloin?

Digiraati järjestetään 26.9 – 5.10.2022. Voit osallistua keskusteluun oman aikataulusi ja voimavarojesi mukaan. Ei haittaa vaikket ehtisi olla mukana raadin alusta loppuun.

Miten pääsen mukaan?

Mukaan pääset helposti – il­moit­tau­du mu­kaan kes­kus­te­luun täs­tä lin­kis­tä!

Tiesitkö myös tämän?

Puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä, Kainuun MaNu, on toiminut Kainuun liiton koordinoimana vuoden 2022 kesään saakka. Syksyllä 2022 nuorisovaltuuston koordinointi on lakisääteisenä toimintona siirtynyt Kainuun hyvinvointialueelle.

Kainuun liiton ja Kainuun hyvinvointialueen tekemän sopimuksen mukaan Kainuun alueellinen nuorisovaltuusto toimii jatkossa myös liiton vapaaehtoisena vaikuttamistoimielimenä. Kainuun liitto tulee ottamaan alueen nuoret ja nuorten näkemykset mukaan alueen kehittämiseen edelleen alueellisen nuorisovaltuuston kautta. Tavoitteena on jatkossa osallistaa alueen nuoria laajemminkin aluekehitystyöhön sen eri teemoissa.

Lue lisää Kainuun liiton sivuilta!