Maakuntavaltuusto hyväksyi 14.12.2020 Kainuun liitolle talousarvion vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2021-2023

Kuntalain 40 §:n mukaan maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä Kainuun liitolle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään Kainuun liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kainuun liiton vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota käsiteltiin Kainuun kuntien ja Kainuun liiton talousraamineuvottelussa 31.08.2020. Kainuun liiton talousarvioehdotus perustui neuvottelussa hyväksyttyyn raamiin. Kainuun liiton alustavaa toimintasuunnitelmaa käsiteltiin kuntakierroksilla elokuussa 2020. Toimintasuunnitelmaa viimeisteltiin liiton vastuualueilla ja johtoryhmässä sekä käsiteltiin henkilökuntakokouksissa yhteistoimintalain mukaisesti. Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelman painopisteet ja keskeiset linjaukset on johdettu maakuntavaltuuston hyväksymästä Kainuu-ohjelmasta sekä siinä on huomioitu eri sidosryhmien antama palaute mm. kuntakierroksilta ja tarkastuslautakunnalta.

Kainuun liiton talousarvio vuodelle 2021, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023

Katso aiempien vuosien talousarviot ja talous- ja toimintasuunnitelmat julkaisuluettelosta, sarja C

Lisätietoja