Maakuntavaltuusto hyväksyi 13.12.2022 Kainuun liitolle talousarvion vuodelle 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023 – 2025

Kuntalain 40 §:n mukaan maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä Kainuun liitolle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään Kainuun liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kainuun liiton vuoden 2023 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa käsiteltiin Kainuun kuntien ja Kainuun liiton talousraamineuvottelussa 9.9.2022. Kainuun liiton talousarvioehdotus perustui neuvottelussa hyväksyttyyn raamiin. Kainuun liiton alustavaa talousarviota ja toimintasuunnitelmaa käsiteltiin kuntakierroksilla toukokuussa 2022. Talousarvio ja toimintasuunnitelma viimeisteltiin Kainuun liiton vastuualueilla ja johtoryhmässä sekä käsiteltiin henkilöstökokouksissa yhteistoimintalain mukaisesti. Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelman painopisteet ja keskeiset linjaukset on johdettu maakuntavaltuuston hyväksymästä Kainuu-ohjelmasta sekä siinä on huomioitu eri sidosryhmien antama palaute mm. kuntakierroksilta ja tarkastuslautakunnalta.

Kainuun liiton talousarvio vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2025

Katso aiempien vuosien talousarviot ja talous- ja toimintasuunnitelmat julkaisuluettelosta, sarja C

Lisätietoja