Maakuntavaltuusto hyväksyi 16.12.2019 Kainuun liitolle talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 sekä talousarvion vuodelle 2020.

Kuntalain 40 §:n mukaan maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä Kainuun liitolle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään Kainuun liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kainuun liiton vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota käsiteltiin Kainuun kuntaneuvottelussa 21.10.2019. Liiton talousarvioehdotus perustui kuntaneuvottelussa hyväksyttyyn raamiin. Liiton alustavaa toimintasuunnitelmaa käsiteltiin myös kuntakierroksilla touko-kesäkuussa. Toimintasuunnitelmaa viimeisteltiin liiton vastuualueilla ja johtoryhmässä sekä käsiteltiin henkilökuntakokouksissa yhteistoimintalain mukaisesti. Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelman painopisteet ja keskeiset linjaukset on johdettu maakuntavaltuuston hyväksymästä Kainuu-ohjelmasta sekä siinä on huomioitu eri sidosryhmien antama palaute mm. kuntakierroksilta ja tarkastuslautakunnalta.

Kainuun liiton talousarvio vuodelle 2020, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022

Talousarvion täytäntöönpano-ohje

Lisätietoja