Tilintarkastaja tarkastaa Kainuun liiton kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antaa tilintarkastuskertomuksen. Kuntalain 14 luvun 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

Lisätietoja