Kainuussa on jo vuodesta 2008 lähtien toiminut maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu. Pienen tauon jälkeen nuorisovaltuusto on toiminut taas vuoden 2014 alusta. Kainuun MaNu on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto on Kainuun maakuntahallituksen nimeämä ja toimii yhteistyössä Kainuun soten ja Kainuun kuntien kanssa.

 

Toiminnan lähtökohta tulee nuorisolaista

Lain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Yhtenä tapana toteuttaa tätä osallisuutta ovat olleet nuorten vaikuttajaryhmät, jotka toimivat keskenään hieman eri tavoin ja niitä myös saatetaan kutsua erilaisilla nimillä. Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Suurimmassa osassa Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Lisätietoa aiheesta voit lukea esimerkiksi osoitteesta https://www.nuva.fi/.

Kainuu on asiassa edelläkävijä, sillä Kainuussa on jo toiminut kunnallisten vaikuttajaryhmien ohella vuosien 2008-2012 aikana maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu. Silloinen MaNu sai alkunsa ja resurssinsa Kainuun maakunta –kuntayhtymän rahoittamasta Nuorten Kainuu –hankkeesta. Alueen nuorten asioiden ajamista jatkaa Kainuussa vuoden 2014 alusta aloittanut maakunnallinen nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto on perustettu nuorten tekemän aloitteen pohjalta ja sen on nimennyt Kainuun maakuntahallitus.

MaNun toimintamuodot

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävistä ei ole varsinaisia säännöksiä. Maakunnallisen nuorisovaltuuston on tarkoitus osallistua nuorisolain 8 §:n mukaisesti ”alueellista (~maakunnallista) nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn”.
Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintamuotoja ovat esimerkiksi maakunnallisen nuorisofoorumin järjestäminen vähintään kerran vuodessa, kummivaltuutettu- ja kansanedustajatapaamiset, maakuntavaltuuston kokouksiin osallistuminen sekä maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun osallistuminen. Kokouksissaan MaNu noudattaa Kainuun hallintosääntöä soveltuvin osin.

Eri tahot MaNun toiminnan tukena

Maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii yhteistyössä kolmen eri organisaatiomuodon kanssa, joilla kullakin on oma erityisalansa nuorisoon liittyvissä asioissa.

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii Kainuun liiton alla. Kainuun liitto maksaa edustajien kokouspalkkiot, auttaa nuorisovaltuuston kokousjärjestelyissä, kokousasioiden valmistelussa sekä muussa valtuuston toiminnassa.

Yhteydenpidon ja kokemuksen vaihdon edistämiseksi ja nuorten rohkaisemiseksi vaikuttamistyöhön  maakuntahallitus on nimennyt  kustakin puolueryhmästä  nuorisovaltuustolle oman kummivaltuutettunsa.

Kainuun kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) tarjoavat oman tukensa MaNun toiminnalle kuntien nuva-ohjaajien  työpanoksen kautta.

Maakuntahallituksen nimeämät kummivaltuutetut:

(Vihreät)
(VAS)
(SDP)
(PS)
(KD)
(KOK)
(KESK)

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet 1.9.2021-

Kuntien nimeämät edustajat

Hyrynsalmi: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Kajaani: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Kuhmo: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Paltamo: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Puolanka: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Ristijärvi: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Sotkamo: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Suomussalmi: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.

Oppilaitosten nimeämät edustajat

Kainuun ammattiopiston oppilaskunta: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta: varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.

Avoimen haun kautta nimetyt edustajat

Varsinainen jäsen varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Varsinainen jäsen varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Varsinainen jäsen varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Varsinainen jäsen varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.
Varsinainen jäsen varsinainen jäsen N.N., varajäsen N.N.

Toimintasääntö

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasääntö on hyväksytty maakuntahallituksessa 2.12.2019 ja on tullut voimaan 01.01.2020 alkaen.

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasääntö 2020

Asiakirjassa määritellään käytännön tasolla seuraavat, MaNun toimintaan liittyvät asiat:

1. Maakunnallisen nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoitteet ja tehtävät
2. Edustajien määrä ja valinta
3. Toimikausi ja nuorisovaltuuston asettaminen
4. Kokousten määrä, paikka ja aika
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset
7. Järjestäytyminen
8. Nuorisovaltuuston edustajien läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeudet
9. Toimintamäärärahasta päättäminen
10. Kokousmenettely
11. Kokousasiakirjojen julkaisu

Yhteyshenkilömme MaNun asioissa