Puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä, Kainuun MaNu, on toiminut Kainuun liiton koordinoimana vuoden 2022 kesään saakka. Syksyllä 2022 nuorisovaltuuston koordinointi on lakisääteisenä toimintona siirtynyt Kainuun hyvinvointialueelle.

Kainuun liiton ja Kainuun hyvinvointialueen tekemän sopimuksen mukaan Kainuun alueellinen nuorisovaltuusto toimii jatkossa myös liiton vapaaehtoisena vaikuttamistoimielimenä. Kainuun liitto tulee ottamaan alueen nuoret ja nuorten näkemykset mukaan alueen kehittämiseen edelleen alueellisen nuorisovaltuuston kautta. Tavoitteena on jatkossa osallistaa alueen nuoria laajemminkin aluekehitystyöhön sen eri teemoissa.

Laki hyvinvointialueesta määrittelee, että aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorisoryhmä. Turhien päällekkäisyyksien välttämiseksi Kainuun liiton ja Kainuun hyvinvointialueen välisellä sopimuksella on siksi sovittu, että Kainuussa toimii jatkossa yksi maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka on Kainuun hyvinvointialueen lakisääteinen osallisuuselin ja samalla Kainuun liiton vapaaehtoinen toimielin.

Yhteistyösopimuksella mahdollistetaan maakunnan liiton ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö nuorten asioihin liittyen sekä vahvistetaan Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä. Seuraavan MaNun toimintakausi on (syyskuun alusta lähtien) vuodet 2022–2024.

Tutustu Kainuun liiton ja Kainuun hyvinvointialueen hyväksyttyyn yhteistyösopimukseen
202236-7-1880.PDF (oncloudos.com)

Yhteyshenkilömme MaNun asioissa