Maakuntavaltuusto on Kainuun liiton ylin päättävä elin. Se vastaa muun muassa liiton toiminnasta ja taloudesta. Maakuntavaltuuston jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. He kokoontuvat kolme kertaa vuodessa päättämään maakunnan asioista.

Maakuntavaltuusto  7.8.2017 – 31.5.2021

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto:
Matti Mulari, puheenjohtaja, Kesk., (Suomussalmi),
Tiina Sarparanta, 1, varapuheenjohtaja, Kok., (Kajaani),
Raimo Piirainen, 2. varapuheenjohtaja, SDP, (Kajaani)

Kaikkien puolueiden paikkaluvut maakuntavaltuustossa:

  • Suomen Keskusta: 15
  • Vasemmistoliitto: 7
  • Perussuomalaiset: 3
  • Kansallinen Kokoomus: 4
  • Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue: 3
  • Vihreä liitto: 2
  • Kristillisdemokraatit: 1

Maakuntavaltuuston tehtävät

Maakuntavaltuuston erityisinä tehtävinä on Kainuun liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan:

1.  Valita maakuntavaltuustolle vuosittain puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus maakuntahallituksen kokouksissa,

2. hyväksyä jokaista varainhoitovuotta varten liitolle talousarvio ja sen hyväksymisen yhteydessä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma,

3. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta sekä hyväksyessään tilinpäätöksen päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille,

4. valita maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja päättää maakuntahallituksen toimikauden pituudesta,

5. perustaa tarpeelliseksi katsomiansa toimielimiä,

6. asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä valita tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yksi tai useampi tilintarkastusyhteisö,

7. tehdä perussopimuksen luvun III valtuuston tehtävistä osoitetut päätökset,

8. käsitellä mahdolliset muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat.

Maakuntavaltuuston jäsenet toimikaudella 7.8.2017 - 31.5.2021

Maakuntavaltuuston 2017-2018 järjestäytymiskokous on pidetty maanantaina 7.8.2017.

Hyrynsalmi

Jäsen

Bäckman Markku, SDP
Nykänen Kati, Kesk.

Varajäsen

Tolonen Jussi, SDP
Tolonen Helka, Kesk.

Kajaani

Jäsen

Karppinen Veli-Matti, Kesk.
Kemppainen Anne, Vihr.
Keränen Silja, Vihr.
Kiljunen Ella, SDP
Kortelainen Miikka, Vas.
Kyllönen Antero, Vas.
Kyllönen Sari, Vas.
Niemelä Paavo, Kesk.
Niva Teemu, PS
Nyman Anne, Kesk.
Partanen Minna, PS
Piirainen Raimo, SDP
Rimpiläinen Anni, Kesk.
Sarparanta Tiina, Kok.
Sistonen Toivo, Kok.

Varajäsen

Pyykkönen Paula, Kesk.
Karvinen Hanna, Vihr.
Huusko Päivi, Vihr.
Ohtonen Helena, SDP
Lämpsä Jouni, Vas.
Huotari Panu, Vas.
Myllylä Raili, Vas.
Tornberg Raimo, Kesk.
Arffman Pasi, PS
Rantala Johanna, Kesk.
Aavakare Eila, PS
Varimo Pertti, SDP
Ålander Tanja, Kesk.
Ojala Katriina, Kok.
Juntunen Hannu, Kok.

Kuhmo

Jäsen

Komulainen Ilmo, Kesk.
Oinas-Panuma Kaisa, Kesk.
Pääkkönen Matti, Kesk.
Virtanen Kirsi, Vas.

Varajäsen

Klemetti Timo, Kesk.
Pääkkönen Ritva, Kesk.
Malinen Arto, Kesk.
(ei varajäsentä)

Paltamo

Jäsen

Jarva Marisanna, Kesk.
Soldatkin Päivi, Vas.

Varajäsen

Korvajärvi Tuula, Kesk.
Luiro-Juntunen Tanja, Vas.

Puolanka

Jäsen

Kemppainen Katja, Kesk.
Sarsila Kalle, Vas.

Varajäsen

Kinnunen Heli, Kesk.
Peura Anja, Vas.

Ristijärvi

Jäsen

Karppinen Leila, Kesk.
Pietilä Olli, Kok.

Varajäsen

Salonen Outi, Kesk.
Keränen Hanna-Leena, Kok.

Sotkamo

Jäsen

Huttunen Jarmo, Kesk.
Korhonen Hannu, PS
Lukkari Anne, Kesk.
Sorvari Yrjö, KD

Varajäsen

Kela Antti, Kesk.
Korhonen Ari, PS
Määttä Piia, Kesk.
Kotilainen Heidi, KD

Suomussalmi

Jäsen

Helttunen Erja, Kesk.
Holappa Veijo, Vas.
Mulari Matti, Kesk.
Pyykkönen Tuomas, Kok.

Varajäsen

Heikkinen Tuula M, Kesk.
Seppänen Martti, Vas.
Korvuo Markku, Kesk.
Pakarinen Ahti, Kok.

Maakuntavaltuuston sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii