Julkaisumme ovat neljässä sarjassa:

A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut
B: Selvitykset ja tutkimukset
C: Hallinnolliset asiakirjat
D: Monistesarjat.

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

Sarja A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015, julkaistu 2013 (pdf, 450 kt)
A:2 Kainuun maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma TOPSU 2015-2016, julkaistu 2014 (pdf, 2 Mt)
A:3 Kainuu ohjelma 2014 – 2017, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava kaavaselostus, julkaistu 2014 (pdf, 7 Mt)
A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, kartta, julkaistu 2014 (pdf, 4 Mt)
A:5 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kaavaselostus, julkaistu 2015 (pdf, 11 Mt)
A:5 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kartta, julkaistu 2015 (pdf, 4 Mt)
A:6 Viestinnän linjaukset 2016-2020, julkaistu 2015 (pdf, 4 Mt)
A:7 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma eli TOPSU 2016-2017, julkaistu 2015 (pdf, 2 Mt)
A:8 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU 2017-2018, julkaistu 2016 (pdf, 2 Mt)
A:9 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, kaavaselostus, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
A:9 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, kaavakartta, julkaistu 2016 (pdf, 3 Mt)
A:10 Kainuu-ohjelma, Maakuntasuunnitelma 2035, Maakuntaohjelma 2018-2021, julkaistu 2017 (pdf, 14 Mt
A:11 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU 2019-2020 Kasvua Kainuuseen, julkaistu 2018 (pdf, 10 Mt) 
A:13 Viestinnän linjaukset 2021-2024, julkaistu 2021 (pdf 6 Mt)
A:14 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU 2021-2022 – Rohkeasti ja kestävästi uudistuva Kainuu 

Sarja B: Selvitykset ja tutkimukset

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

B:1 Kainuun maakuntakuvatutkimus 2012, julkaistu 2013 (pdf, 7 Mt)
B:2 Kainuun skenaariot 2035 loppuraportti, julkaistu 2013 (pdf, 6 Mt)
B:3 Kainuun ympäristöohjelma 2020, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
B:4 Kainuun Venäjä-strategia 2020, julkaistu 2014 (pdf, 3 Mt)
B:5 Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
B:6 Kainuun kaupanpalveluverkkoselvitys, julkaistu 2013 (pdf, 9 Mt)
B:7 Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista – Kainuun biotalouden aluemallinnus, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt))
B:8 Kainuun maakuntakaavan seurantaraportti, julkaistu 2015 (pdf, 3 Mt)
B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa, julkaistu 2015 (pdf, 5 Mt)
B:10 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA-2000-verkoston alueisiin, julkaistu 2015 (pdf, 7 Mt)
B:11 Ekologiset yhteydet, luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun aluekehityksessä ja maakuntakaavoituksessa. ELMA-hankkeen loppuraportti, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
B:12 Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet, julkaistu 2018 (pdf, 5 Mt)
B:13 Kainuun matkailustrategia 2018-2021, julkaistu 2018 (pdf, 3 Mt)
B:14 Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma, julkaistu 2018 (pdf, 7 Mt)
B:15 Luonnollisesti Kainuu – Kainuun maakuntakuvatutkimus 2017, julkaistu 2017 (pdf, 6 Mt)
B:16 Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025, julkaistu 2019 (pdf, 9 Mt)
B:17 Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2022, julkaistu 2019 (pdf, 1 Mt)
B:18 Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti, julkaistu 2020 (pdf, 1 Mt)
B:19 Kainuun monipaikkaisuusraportti (julkaistu 2021, pdf)
B:20 Naisnäkökulmaa Kainuuseen hankkeen loppuraportti, julkaistu 2021 (pdf) 
B:21 Kainuun Venäjä-strategia 2021-2027, julkaistu 2021 (pdf)
B:22 Maakuntakuvatutkimus 2020, julkaistu 2021 (pdf)
B:23 Kainuun kulttuuriohjelma 2022–2025, julkaistu 2022 (pdf)

Sarja C: Hallinnolliset asiakirjat

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

C:1 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013, julkaistu 2013 (pdf, 1 Mt)
C:2 Kainuun liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016, julkaistu 2013 (pdf, 323 kt)
C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014, julkaistu 2014 (pdf, 719 kt)
C:4 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt)
C:5 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2015, julkaistu 2015 (pdf, 744 kt)
C:6 Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016, julkaistu 2015 (pdf, 1 Mt)
C:7 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015, julkaistu 2016 (pdf, 1 Mt)
C:8 Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 – 2019, Talousarvio 2017, julkaistu 2016 (pdf, 2 Mt)
C:9 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016, julkaistu 2017 (pdf, 2 Mt)
C:10 Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2018 – 2019 ja talousarvio 2018, julkaistu 2017 (pdf, 2 Mt)
C:11 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017, julkaistu 2018 (pdf, 2 Mt)
C:12 Talousarvio vuodelle 2019, Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2020, julkaistu 2018 (pdf, 2 Mt)
C:13 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018, julkaistu 2019 (pdf, 1 Mt)
C:14 Talousarvio vuodelle 2020, Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022, julkaistu 2019 (pdf, 2 Mt)
C:15 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, julkaistu 2020 (pdf, 2 Mt)

C:16 Talousarvio vuodelle 2021, Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023 (pdf, 2 Mt)

C:17 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (pdf, 1,7 Mt)

C:18 Talousarvio vuodelle 2022, Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024, pdf, 2Mt
C:19 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021, pdf, 1,7 Mt

Muut julkaisut

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

Kainuun selviytymissuunnitelma 2020 – 2021, julkaistu 2020 (pdf, 1 Mt)

Nopeat itäradat osana kestävää aluekehitystä -loppuraportti, julkaistu 2019 (pdf, 6 Mt))

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 (Issuu -verkkojulkaisu):
– suomi, FI,  (2019)
– englanti, EN,  (2019)

Kajaanin lentoaseman liityntäyhteyksien kehittämisselvitys, julkaistu 2017 (pdf, 2 Mt)

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan hyväksymä yhteinen strategia:
Pohjois-Suomen neuvottelukunnan yhteinen strategia: UUSI POHJOINEN – Suunta Suomelle!, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt)
Pohjois-Suomen neuvottelukunnan strategian tiivistelmä, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt)

Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen tuottama strategia, julkaistu 2014 (pdf, 13 Mt)

Kainuun lentoliikenneselvitys, julkaistu 2014 (pdf, 570 kt), Kajaanin kaupunki, Kainuun yrittäjät ja Kainuun liitto

FRESH -hankkeen käsikirja, julkaistu 2013 (pdf, 6 Mt): Strengthening sustainable value creation development at regional level (2013)

Robinwood PLUS -hanke:
– Osallistavan metsänhoidon opas, julkaistu 2013 (pdf, 2 Mt)
– Politiikkasuositukset Euroopan komissiolle, julkaistu 2013 (pdf, 1 Mt)

Ruraland -hankkeen loppuraportti, julkaistu 2012 (pdf, 5 Mt)

Dart -hankkeen loppuraportti, julkaistu 2012 (pdf, 969 kt)

Kainuun matkailustrategia 2010-2020, julkaistu 2011 (pdf, 2 Mt)

Savon radan nopeuttamista koskeva selvitys (pdf)

Päivittäisin liikuntakasvatuksen opetussuunnitelma 5 – 6 vuotiaille esiopetukseen. Kainuun liiton julkaisu B9. 1992.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän (2006 – 2012) Kainuun liiton toimialaan kuuluvat julkaisut

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

A-sarja:

A:1 Uusiutuva Kainuu. Kainuun maakuntasuunnitelma 2025, julkaistu 2005 (pdf, 2 Mt)
A:2 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2006-2007, julkaistu 2005 (pdf, 917 kt)
A:3 Kainuun maakuntaohjelma 2006 – 2010, julkaistu 2006 (pdf, 908 kt)
A:4 Kainuun maakuntakaava 2020, Kaavaselostus 2006, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
A:5 Kainuun viestintäsuunnitelma 2006-2008, päivitetty 2009-2012, julkaistu 2009 (pdf, 828 kt)
A:6 Kainuun kansalaisvaikuttamisen ohjelma 2006-2012, julkaistu 2007 (pdf, 611 kt)
A:7 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2008-2009, julkaistu 2007 (pdf, 732 kt)
A:8 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2009-2010, julkaistu 2008 (pdf, 334 kt)
A:9 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2010-2011, julkaistu 2009 (pdf, 876 kt)
A:10 Kainuun maakuntakaava 2020, osa 1, julkaistu 2019 (pdf, 15 Mt)
A:10 Kainuun maakuntakaava 2020, osa 2, julkaistu 2009 (pdf, 5 Mt)
A:11 Kainuun maakuntaohjelma 2009 – 2014, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
A:12 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelima eli TOTSU_2011-2012, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
A:13 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU_2012-2013, julkaistu 2011 (pdf, 903 kt)
A:14 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kaavaselostus, julkaistu 2012 (pdf, 3 Mt)
A:15 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2013-2014, julkaistu 2012 (pdf, 780 kt)

B-sarja:

B:1 Kainuun Venäjä-liiketoiminnan strategia 2005-2012, julkaistu 2006 (pdf, 580 kt)
B:7 Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa, julkaistu 2007 (pdf, 1 Mt)
B:8 Barents Link Corridor, julkaistu 2007 (pdf, 14 Mt)
B:10 Kainuun luontomatkailun teemaohjelma, julkaistu 2007 (pdf, 586 kt)
B:13 Vartiuksen kansainvälisen raja-aseman kehittämissuunnitelma, julkaistu 2008 (pdf, 2 Mt)
B:14 Kainuun väestöennuste v. 2025, julkaistu 2008 (pdf, 1 Mt)
B:15 Barents Link. Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009, julkaistu 2009 (pdf, 1 Mt)
B:15 Баренц-Линк. Концепция маркетинга и развития международного железнодорожного сообщения ВАРТИУС – КОЧКОМА 2009, julkaistu 2009 (pdf, 1 Mt)
B:16 Kainuun runkoliikennesuunnitelma 2009-2012, julkaistu 2009 (pdf, 5 Mt)
B:17 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi, julkaistu 2009 (pdf, 7 Mt)
B:19 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Lähtökohdat ja tavoitteet, julkaistu 2009 (pdf, 3 Mt)
B:20 Vienan reitti. Esiselvityshanke 2007-2008, julkaistu 2009 (pdf, 3 Mt)
B:20 Беломорский маршрут. Предварительный исследовательский проект 2007–2008 гг. Федерация муниципалитетов региона Кайнуу, julkaistu 2009 (pdf, 2 Mt)
B:23 Kainuun maakunta -kuntayhtymän viestintästrategia 2010-luvulle, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
B:25 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Vuosangan harjoitusalueen arkeologinen inventointi, julkaistu 2010 (pdf, 4 Mt)
B:26 Kainuun ilmastostrategia 2020, julkaistu 2011 (pdf, 4 Mt)

C-sarja:

C:3 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2007-2008, julkaistu 2006 (pdf, 658 kt)

D-sarja:

D:19 Luonto on Kainuun vahvuus. Kainuun maakuntakuvatutkimus 2008, julkaistu 2008 (pdf, 4 Mt)