Julkaisumme ovat neljässä sarjassa:

A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut
B: Selvitykset ja tutkimukset
C: Hallinnolliset asiakirjat
D: Monistesarjat.

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

Sarja A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015, julkaistu 2013 (pdf, 450 kt)
A:2 Kainuun maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma TOPSU 2015-2016, julkaistu 2014 (pdf, 2 Mt)
A:3 Kainuu ohjelma 2014 – 2017, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava kaavaselostus, julkaistu 2014 (pdf, 7 Mt)
A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, kartta, julkaistu 2014 (pdf, 4 Mt)
A:5 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kaavaselostus, julkaistu 2015 (pdf, 11 Mt)
A:5 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kartta, julkaistu 2015 (pdf, 4 Mt)
A:6 Viestinnän linjaukset 2016-2020, julkaistu 2015 (pdf, 4 Mt)
A:7 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma eli TOPSU 2016-2017, julkaistu 2015 (pdf, 2 Mt)
A:8 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU 2017-2018, julkaistu 2016 (pdf, 2 Mt)
A:9 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, kaavaselostus, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
A:9 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, kaavakartta, julkaistu 2016 (pdf, 3 Mt)
A:10 Kainuu-ohjelma, Maakuntasuunnitelma 2035, Maakuntaohjelma 2018-2021, julkaistu 2017 (pdf, 14 Mt
A:11 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU 2019-2020 Kasvua Kainuuseen, julkaistu 2018 (pdf, 10 Mt) 
A:13 Viestinnän linjaukset 2021-2024, julkaistu 2021 (pdf 6 Mt)
A:14 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU 2021-2022 – Rohkeasti ja kestävästi uudistuva Kainuu
A:15 Kainuu-ohjelma, julkaistu 2021

Sarja B: Selvitykset ja tutkimukset

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

B:1 Kainuun maakuntakuvatutkimus 2012, julkaistu 2013 (pdf, 7 Mt)
B:2 Kainuun skenaariot 2035 loppuraportti, julkaistu 2013 (pdf, 6 Mt)
B:3 Kainuun ympäristöohjelma 2020, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
B:4 Kainuun Venäjä-strategia 2020, julkaistu 2014 (pdf, 3 Mt)
B:5 Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
B:6 Kainuun kaupanpalveluverkkoselvitys, julkaistu 2013 (pdf, 9 Mt)
B:7 Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista – Kainuun biotalouden aluemallinnus, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt))
B:8 Kainuun maakuntakaavan seurantaraportti, julkaistu 2015 (pdf, 3 Mt)
B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa, julkaistu 2015 (pdf, 5 Mt)
B:10 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA-2000-verkoston alueisiin, julkaistu 2015 (pdf, 7 Mt)
B:11 Ekologiset yhteydet, luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun aluekehityksessä ja maakuntakaavoituksessa. ELMA-hankkeen loppuraportti, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
B:12 Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet, julkaistu 2018 (pdf, 5 Mt)
B:13 Kainuun matkailustrategia 2018-2021, julkaistu 2018 (pdf, 3 Mt)
B:14 Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma, julkaistu 2018 (pdf, 7 Mt)
B:15 Luonnollisesti Kainuu – Kainuun maakuntakuvatutkimus 2017, julkaistu 2017 (pdf, 6 Mt)
B:16 Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025, julkaistu 2019 (pdf, 9 Mt)
B:17 Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2022, julkaistu 2019 (pdf, 1 Mt)
B:18 Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti, julkaistu 2020 (pdf, 1 Mt)
B:19 Kainuun monipaikkaisuusraportti (julkaistu 2021, pdf)
B:20 Naisnäkökulmaa Kainuuseen hankkeen loppuraportti, julkaistu 2021 (pdf) 
B:21 Kainuun Venäjä-strategia 2021-2027, julkaistu 2021 (pdf)
B:22 Maakuntakuvatutkimus 2020, julkaistu 2021 (pdf)
B:23 Kainuun kulttuuriohjelma 2022–2025, julkaistu 2022 (pdf)

Sarja C: Hallinnolliset asiakirjat

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

C:1 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013, julkaistu 2013 (pdf, 1 Mt)
C:2 Kainuun liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016, julkaistu 2013 (pdf, 323 kt)
C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014, julkaistu 2014 (pdf, 719 kt)
C:4 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt)
C:5 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2015, julkaistu 2015 (pdf, 744 kt)
C:6 Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016, julkaistu 2015 (pdf, 1 Mt)
C:7 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015, julkaistu 2016 (pdf, 1 Mt)
C:8 Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 – 2019, Talousarvio 2017, julkaistu 2016 (pdf, 2 Mt)
C:9 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016, julkaistu 2017 (pdf, 2 Mt)
C:10 Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2018 – 2019 ja talousarvio 2018, julkaistu 2017 (pdf, 2 Mt)
C:11 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017, julkaistu 2018 (pdf, 2 Mt)
C:12 Talousarvio vuodelle 2019, Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2020, julkaistu 2018 (pdf, 2 Mt)
C:13 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018, julkaistu 2019 (pdf, 1 Mt)
C:14 Talousarvio vuodelle 2020, Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022, julkaistu 2019 (pdf, 2 Mt)
C:15 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, julkaistu 2020 (pdf, 2 Mt)

C:16 Talousarvio vuodelle 2021, Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023 (pdf, 2 Mt)

C:17 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (pdf, 1,7 Mt)

C:18 Talousarvio vuodelle 2022, Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024, pdf, 2Mt
C:19 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021, pdf, 1,7 Mt
C:20 Kainuun liiton talousarvio 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma  2023-2025, 2,2 Mt
C:21 Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, pdf, 2 Mt

Muut julkaisut

Alta löydät julkaisuja, jotka eivät kuulu viralliseen julkaisusarjaamme, mutta jotka liittyvät toimintaamme. Esimerkiksi hankkeissamme tuotetaan säännöllisesti erilaisia raportteja ja selvityksiä, joista esillä ovat tässä tuoreimmat Kainuuta koskevat materiaalit.

BRTL-hankkeen Current Status report helmikuu 2022 (PDF)

NABL-hankkeen selvitys (2021): Vartius/ Kivijärvi rajanylityspaikan kautta kulkeva rautatiehenkilöliikenne, Oulu-Kontiomäki parannustarpeet (PDF)

NABL-hankkeen selvitys (2021): Diversifying functions of Vartius-Lytta border crossing

CINNAMON-hankkeen selvitys (2021): Best practices and State-of-the-art approaches in industrial diversification (PDF)

Savon radan nopeuttamista koskeva selvitys, julkaistu 2021 (pdf)

Kainuun selviytymissuunnitelma 2020 – 2021, julkaistu 2020 (pdf, 1 Mt)

Nopeat itäradat osana kestävää aluekehitystä -loppuraportti, julkaistu 2019 (pdf, 6 Mt))

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 (Issuu -verkkojulkaisu 2019)

East and North Finland in Industrial Transition – Smart Specialisation Strategy 2019–2023 (Issuu-verkkojulkaisu 2019)

Kajaanin lentoaseman liityntäyhteyksien kehittämisselvitys, julkaistu 2017 (pdf, 2 Mt)

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan yhteinen strategia: UUSI POHJOINEN – Suunta Suomelle!, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt)

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan strategian tiivistelmä, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt)

Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen tuottama strategia, julkaistu 2014 (pdf, 13 Mt)

Kainuun lentoliikenneselvitys, julkaistu 2014 (pdf, 570 kt), Kajaanin kaupunki, Kainuun yrittäjät ja Kainuun liitto

Liikennehankkeidemme julkaisuja

Vuonna 2022 päättyneissä Kolarctic -hankkeissamme (BRTL ja NABL) on tuotettu useita mielenkiintoisia selvityksiä. Löydät ne oheisen linkin kautta.

Tutustu hankkeiden julkaisuihin sivuillamme

 

Interreg Europe -projekti INNO PROVEMENT

Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation -projektia (INNO PROVEMENT) toteutettiin ajalla  1.6.2018-31.5.2023. Hankkeen julkaisut löydät hankkeen omasta esittelyosiosta Interreg Europe -ohjelman sivuilta.

Tutustu hankkeen julkaisuihin ohjelman sivuilla

Interreg Europe -projekti BRIDGES

Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions -hanketta (BRIDGES) toteutettiin ajalla 1.4.2016 – 31.03.2023. Hankkeen julkaisut löydät hankkeen omasta esittelyosiosta Interreg Europe -ohjelman sivustolta.

Tutustu hankkeen julkaisuihin ohjelman sivuilla

Interreg Europe -projekti STOB Regions

Succession and Transfer of Business in Regions -hanketta (STOB Regions) toteutettiin ajalla 01.01.2017 – 31.12.2022. Hankkeen julkaisut löydät hankkeen omasta esittelyosiosta Interreg Europe -ohjelman sivustolta.

Tutustu hankkeen julkaisuihin ohjelman sivuilla

Interreg Europe -projekti e-MOPOLI

Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility -hanketta (e-MOPOLI) toteutettiin ajalla  1.6.2018-30.11.2022. Hankkeen julkaisut löydät hankkeen omasta esittelyosiosta Interreg Europe -ohjelman sivustolta.

Tutustu hankkeen julkaisuihin ohjelman sivuilla

Kainuun maakunta -kuntayhtymän (2006 – 2012) Kainuun liiton toimialaan kuuluvat julkaisut

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

A-sarja:

A:1 Uusiutuva Kainuu. Kainuun maakuntasuunnitelma 2025, julkaistu 2005 (pdf, 2 Mt)
A:2 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2006-2007, julkaistu 2005 (pdf, 917 kt)
A:3 Kainuun maakuntaohjelma 2006 – 2010, julkaistu 2006 (pdf, 908 kt)
A:4 Kainuun maakuntakaava 2020, Kaavaselostus 2006, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
A:5 Kainuun viestintäsuunnitelma 2006-2008, päivitetty 2009-2012, julkaistu 2009 (pdf, 828 kt)
A:6 Kainuun kansalaisvaikuttamisen ohjelma 2006-2012, julkaistu 2007 (pdf, 611 kt)
A:7 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2008-2009, julkaistu 2007 (pdf, 732 kt)
A:8 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2009-2010, julkaistu 2008 (pdf, 334 kt)
A:9 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2010-2011, julkaistu 2009 (pdf, 876 kt)
A:10 Kainuun maakuntakaava 2020, osa 1, julkaistu 2019 (pdf, 15 Mt)
A:10 Kainuun maakuntakaava 2020, osa 2, julkaistu 2009 (pdf, 5 Mt)
A:11 Kainuun maakuntaohjelma 2009 – 2014, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
A:12 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelima eli TOTSU_2011-2012, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
A:13 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU_2012-2013, julkaistu 2011 (pdf, 903 kt)
A:14 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kaavaselostus, julkaistu 2012 (pdf, 3 Mt)
A:15 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2013-2014, julkaistu 2012 (pdf, 780 kt)

B-sarja:

B:1 Kainuun Venäjä-liiketoiminnan strategia 2005-2012, julkaistu 2006 (pdf, 580 kt)
B:7 Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa, julkaistu 2007 (pdf, 1 Mt)
B:8 Barents Link Corridor, julkaistu 2007 (pdf, 14 Mt)
B:10 Kainuun luontomatkailun teemaohjelma, julkaistu 2007 (pdf, 586 kt)
B:13 Vartiuksen kansainvälisen raja-aseman kehittämissuunnitelma, julkaistu 2008 (pdf, 2 Mt)
B:14 Kainuun väestöennuste v. 2025, julkaistu 2008 (pdf, 1 Mt)
B:15 Barents Link. Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009, julkaistu 2009 (pdf, 1 Mt)
B:15 Баренц-Линк. Концепция маркетинга и развития международного железнодорожного сообщения ВАРТИУС – КОЧКОМА 2009, julkaistu 2009 (pdf, 1 Mt)
B:16 Kainuun runkoliikennesuunnitelma 2009-2012, julkaistu 2009 (pdf, 5 Mt)
B:17 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi, julkaistu 2009 (pdf, 7 Mt)
B:19 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Lähtökohdat ja tavoitteet, julkaistu 2009 (pdf, 3 Mt)
B:20 Vienan reitti. Esiselvityshanke 2007-2008, julkaistu 2009 (pdf, 3 Mt)
B:20 Беломорский маршрут. Предварительный исследовательский проект 2007–2008 гг. Федерация муниципалитетов региона Кайнуу, julkaistu 2009 (pdf, 2 Mt)
B:23 Kainuun maakunta -kuntayhtymän viestintästrategia 2010-luvulle, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
B:25 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Vuosangan harjoitusalueen arkeologinen inventointi, julkaistu 2010 (pdf, 4 Mt)
B:26 Kainuun ilmastostrategia 2020, julkaistu 2011 (pdf, 4 Mt)

C-sarja:

C:3 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2007-2008, julkaistu 2006 (pdf, 658 kt)

D-sarja:

D:19 Luonto on Kainuun vahvuus. Kainuun maakuntakuvatutkimus 2008, julkaistu 2008 (pdf, 4 Mt)