Julkaisumme ovat neljässä sarjassa:

A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut
B: Selvitykset ja tutkimukset
C: Hallinnolliset asiakirjat
D: Monistesarjat.

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

Sarja B: Selvitykset ja tutkimukset

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

B:1 Kainuun maakuntakuvatutkimus 2012, julkaistu 2013 (pdf, 7 Mt)
B:2 Kainuun skenaariot 2035 loppuraportti, julkaistu 2013 (pdf, 6 Mt)
B:3 Kainuun ympäristöohjelma 2020, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
B:4 Kainuun Venäjä-strategia 2020, julkaistu 2014 (pdf, 3 Mt)
B:5 Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys, julkaistu 2013 (pdf, 3 Mt)
B:6 Kainuun kaupanpalveluverkkoselvitys, julkaistu 2013 (pdf, 9 Mt)
B:7 Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista – Kainuun biotalouden aluemallinnus, julkaistu 2014 (pdf, 1 Mt))
B:8 Kainuun maakuntakaavan seurantaraportti, julkaistu 2015 (pdf, 3 Mt)
B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa, julkaistu 2015 (pdf, 5 Mt)
B:10 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA-2000-verkoston alueisiin, julkaistu 2015 (pdf, 7 Mt)
B:11 Ekologiset yhteydet, luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun aluekehityksessä ja maakuntakaavoituksessa. ELMA-hankkeen loppuraportti, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
B:12 Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet, julkaistu 2018 (pdf, 5 Mt)
B:13 Kainuun matkailustrategia 2018-2021, julkaistu 2018 (pdf, 3 Mt)
B:14 Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma, julkaistu 2018 (pdf, 7 Mt)
B:15 Luonnollisesti Kainuu – Kainuun maakuntakuvatutkimus 2017, julkaistu 2017 (pdf, 6 Mt)
B:16 Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025, julkaistu 2019 (pdf, 9 Mt)
B:17 Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2022, julkaistu 2019 (pdf, 1 Mt)
B:18 Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti, julkaistu 2020 (pdf, 1 Mt)

Kainuun maakunta -kuntayhtymän (2006 – 2012) Kainuun liiton toimialaan kuuluvat julkaisut

Kaikki julkaisut ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat linkeistä uudelle välilehdelle.

A-sarja:

A:1 Uusiutuva Kainuu. Kainuun maakuntasuunnitelma 2025, julkaistu 2005 (pdf, 2 Mt)
A:2 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2006-2007, julkaistu 2005 (pdf, 917 kt)
A:3 Kainuun maakuntaohjelma 2006 – 2010, julkaistu 2006 (pdf, 908 kt)
A:4 Kainuun maakuntakaava 2020, Kaavaselostus 2006, julkaistu 2016 (pdf, 5 Mt)
A:5 Kainuun viestintäsuunnitelma 2006-2008, päivitetty 2009-2012, julkaistu 2009 (pdf, 828 kt)
A:6 Kainuun kansalaisvaikuttamisen ohjelma 2006-2012, julkaistu 2007 (pdf, 611 kt)
A:7 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2008-2009, julkaistu 2007 (pdf, 732 kt)
A:8 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2009-2010, julkaistu 2008 (pdf, 334 kt)
A:9 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2010-2011, julkaistu 2009 (pdf, 876 kt)
A:10 Kainuun maakuntakaava 2020, osa 1, julkaistu 2019 (pdf, 15 Mt)
A:10 Kainuun maakuntakaava 2020, osa 2, julkaistu 2009 (pdf, 5 Mt)
A:11 Kainuun maakuntaohjelma 2009 – 2014, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
A:12 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelima eli TOTSU_2011-2012, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
A:13 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU_2012-2013, julkaistu 2011 (pdf, 903 kt)
A:14 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kaavaselostus, julkaistu 2012 (pdf, 3 Mt)
A:15 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2013-2014, julkaistu 2012 (pdf, 780 kt)

B-sarja:

B:1 Kainuun Venäjä-liiketoiminnan strategia 2005-2012, julkaistu 2006 (pdf, 580 kt)
B:7 Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa, julkaistu 2007 (pdf, 1 Mt)
B:8 Barents Link Corridor, julkaistu 2007 (pdf, 14 Mt)
B:10 Kainuun luontomatkailun teemaohjelma, julkaistu 2007 (pdf, 586 kt)
B:13 Vartiuksen kansainvälisen raja-aseman kehittämissuunnitelma, julkaistu 2008 (pdf, 2 Mt)
B:14 Kainuun väestöennuste v. 2025, julkaistu 2008 (pdf, 1 Mt)
B:15 Barents Link. Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009, julkaistu 2009 (pdf, 1 Mt)
B:15 Баренц-Линк. Концепция маркетинга и развития международного железнодорожного сообщения ВАРТИУС – КОЧКОМА 2009, julkaistu 2009 (pdf, 1 Mt)
B:16 Kainuun runkoliikennesuunnitelma 2009-2012, julkaistu 2009 (pdf, 5 Mt)
B:17 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi, julkaistu 2009 (pdf, 7 Mt)
B:19 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Lähtökohdat ja tavoitteet, julkaistu 2009 (pdf, 3 Mt)
B:20 Vienan reitti. Esiselvityshanke 2007-2008, julkaistu 2009 (pdf, 3 Mt)
B:20 Беломорский маршрут. Предварительный исследовательский проект 2007–2008 гг. Федерация муниципалитетов региона Кайнуу, julkaistu 2009 (pdf, 2 Mt)
B:23 Kainuun maakunta -kuntayhtymän viestintästrategia 2010-luvulle, julkaistu 2010 (pdf, 1 Mt)
B:25 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Vuosangan harjoitusalueen arkeologinen inventointi, julkaistu 2010 (pdf, 4 Mt)
B:26 Kainuun ilmastostrategia 2020, julkaistu 2011 (pdf, 4 Mt)

C-sarja:

C:3 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2007-2008, julkaistu 2006 (pdf, 658 kt)

D-sarja:

D:19 Luonto on Kainuun vahvuus. Kainuun maakuntakuvatutkimus 2008, julkaistu 2008 (pdf, 4 Mt)