Biotalouden suhdanteet

tähän suhdannetietoja tekstinä!!!

Trendivertailun infograafin kuva pdf-muodossa Biotalouden trendivertailu pdf

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Metsä- ja puuklusterin suhdanteet

tähän suhdannetietoja tekstinä!!!

Trendivertailun infograafin kuva pdf-muodossa Metsä- ja puuklusterin trendivertailu_pdf

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Elintarvikeklusterin suhdanteet

tähän suhdannetietoja tekstinä!!!

Trendivertailun infograafin kuva pdf-muodossa Elintarvikeklusterin trendivertailu_pdf

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Energiaklusterin suhdanteet

tähän suhdannetietoja tekstinä!!!

Trendivertailun infograafin kuva pdf-muodossa Energiaklusterin trendivertailu_pdf

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Lisätietoja tilastoista

Lisätietoja biotaloudesta