Kainuun kaivosalan päämittareita

Tähän tilastokortti

Tutustu tarkemmin!

Tutustu Kainuun kaivannaisstrategiaan

Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019–2025 on kuvattu toimialan visio 2025, ”Kainuussa toimii
maailman kestävin kaivosklusteri,” sekä keinot vision toteutettamiseksi.

Kaivannaisalan suhdanteet

tähän suhdannetietoja tekstinä!!!

Trendivertailun infograafin kuva pdf-muodossa Kaivannaisalan trendivertailu_pdf

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Lisätietoja tilastoista

Lisätietoja kaivannaisalasta