Biotalouden suhdanteet

Biotalouden suhdanteita tarkastellaan kokonaisuutena, mutta myös siihen sisältyviä metsä- ja puuklusteria, elintarvike- sekä energiaklusteria erikseen.

Vuoden 2008 Kajaanin paperitehtaan lopettaminen romahdutti biotaloussektorin suhdanteet, mutta nousivat nopeasti ylös parissa vuodessa. Vuodesta 2015 eteenpäin biotaloudessa on ollut vahvaa kasvua mm. piristyneen puukaupan sekä puunjalostusteollisuuden ja marjanjalostuksen hyvän kehityksen ja jalostusasteen kasvun ansiosta. Vuosi 2018 oli ennätyksellinen puukaupoissa. Biotalouden liikevaihdon kehitys oli laskussa vuoden 2019 aikana. Koko vuonna toimialan liikevaihto laski Kainuussa yhteensä -1,1 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Vuoden 2020 alkupuolella toimialan liikevaihdon kehitys jatkoi laskuaan. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto supistui 7,2 prosenttia.

Biotalouden henkilöstömäärä pysyi melkein muuttumattomana vuonna 2019, mutta laski vuoden 2020 alkupuolella 5,9 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Koronavuonna 2020 kuitupuun kysyntä laski, mikä heijastui biotalouden suhdanteisiin.

Metsä- ja puuklusterin suhdanteet

Kainuun metsä- ja puuklusterin suhdanteet pysyttelivät melko tasaisina koko 2010-luvun alkupuolen. Vuodesta 2015 alkoi vahva kasvu muun muassa puun jalostusasteen kasvaessa (CLT, sahat). Metsä- ja puuklusterissa oli huimaa kasvua vuonna 2018 ennätyksellisen vilkkaan puukaupan ansiosta. Klusterin liikevaihdon kehitys jatkoi positiivista kehitystä vuonna 2019. Liikevaihto kasvoi yhteensä 2,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuoden 2020 alkupuolella toimialan liikevaihto kääntyi laskuun. Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihto supistui yhteensä 9,3 prosenttia vuoden takaisesta. Huhtikuussa liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia, mutta kääntyi tämän jälkeen laskuun. Toukokuussa liikevaihto supistui jopa 16,5 prosenttia.

Metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2019 yhteensä 4,0 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2020 alkupuolella tammi-kesäkuussa toimialan henkilöstömäärä kääntyi liikevaihdon tavoin laskuun. Lasku oli tuolloin yhteensä 4,9 prosenttia.

Vuoden 2020 alun puukauppaan vaikutti metsäteollisuuden työtaistelut. Koronan vaikutukset näkyivät vähentyneenä kuitupuun kysyntänä paperin ja sellun tuotannon supistuessa. Luonnonvarakeskuksen ennusteiden mukaan vuonna 2021 hakkuut lisääntyvät, kantohinnat kasvavat ja sahaus lisääntyy. Kainuussa on investoitu sahaukseen ja puukerrostalojen elementtituotanto kasvaa.

Elintarvikeklusterin suhdanteet

Elintarvikeklusterissa alkoi vahva kasvu vuodesta 2015 alkaen. Erityisesti marja-alan yritykset ja marjanjalostus ovat kasvaneet. Myös kalanviljelyssä on tehty vahvaa tulosta. Elintarvikeklusterin liikevaihto kasvoi vuoden 2019 aikana 11,9 prosenttia Kainuussa.

Elintarvikeklusterin liikevaihdon kehitys jatkoi kasvua vuoden 2020 alkupuolella. Tammi-kesäkuussa 2020 toimialan liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Elintarvikeklusterin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2019 1,0 prosenttia, mutta vuoden 2020 alkupuolella kehitys kääntyi laskuun. Tammi-kesäkuussa 2020 toimialan henkilöstömäärä laski yhteensä 5,0 prosenttia.

Koronan pelättiin vaikuttavan kausityötekijöiden saantiin vuonna 2020, mutta viivästyksistä huolimatta ala ei kärsinyt tämän takia suurempia tappioita. Elintarvikeklusterissa nähtäneen hyvää kasvua jatkossakin tuotteiden jalostusasteen kasvaessa.

Energiaklusterin suhdanteet

Kainuun energiaklusterin liikevaihto jatkoi edellisen vuoden tapaan supistumistaan myös vuonna 2019. Liikevaihto väheni vuonna 2019 yhteensä 9,0 prosenttia. Liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista myös vuoden 2020 alkupuolella; liikevaihto väheni yhteensä 7,8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Energiaklusterin henkilöstömäärän kehitys oli vuoden 2019 aikana laskusuuntaista. Toimialan henkilöstömäärä supistui yhteensä jopa 24,4 prosenttia. Tammi-kesäkuussa 2020 henkilöstömäärä laski yhteensä 9,2 prosenttia.

Energiaklusterin heikentyneisiin suhdanteisiin ovat vaikuttaneet muun muassa lämpölaitosten pitkät huoltotauot sekä lämpö- ja vesivoimalaitosten henkilöstön ulkoistamiset. Energiaklusterin henkilöstömäärät ovat niin pienet, että pienetkin vaihtelut näkyvät suhdanteissa herkästi.  Alalla on myös tapahtunut suuria omistajanvaihdoksia.

Puolangalle suunnitteilla oleva biokaasulaitos voi vaikuttaa klusterin kehitykseen myönteisesti. Sen sijaan turvealan huonot tulevaisuuden näkymät voivat romahduttaa energia-alan suhdanteita entisestään.

 

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

 

Tästä näet Metsäteollisuuden tuotantolaitoksia kartalla infograafina (lähde: Metsäteollisuus ry)

Lisätietoja biotaloudesta

Lisätietoja tilastoista