Kaivannaisalan suhdanteet

Kaivannaisalan pidemmän aikavälin suhdanteissa näkyy vuoden 2014 Talvivaaran konkurssi ja vuonna 2015 aloittanut Terrafamen toiminta. Kaivannaisalan liikevaihto ja henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2015 erinomaisesti. Suurin työllistäjä on Terrafame, mutta myös muut kaivannaisalan yritykset ovat olleet hyvässä nosteessa ympäri Kainuuta.

Kaivannaisklusterin liikevaihto yltää jo yli 508 miljoonaan euroon

Kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi yhteensä 3,5 prosenttia vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018. Kehitys jatkui hyvänä myös vuonna 2020. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi 25,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 loppupuolella toimialan liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia. Vuoden 2020 aikana toimialan liikevaihto kasvoi yhteensä 12,2 prosenttia. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski 3,0 prosenttia, mutta kasvoi toisella neljänneksellä 21,5 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 10,2 prosenttia. Yhteensä liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia vuonna 2021 nousten 508,5 miljoonaan euroon. Vuoden 2022 tammikuussa liikevaihto kasvoi 26,7 prosenttia ja helmikuussa 10,5 prosenttia.

Kaivannaisalan henkilöstömäärä on kasvanut kaikilla kvartaaleilla vuodesta 2019 saakka

Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2019 yhteensä 14,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon tapaan myös henkilöstömäärä oli kasvussa vuonna 2020. Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä kasvoi 12,5 prosenttia ja heinä-joulukuussa 10,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2020 henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 11,5 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 14,4 prosenttia, toisella neljänneksellä 14,4 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 12,3 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 6,7 prosenttia. Yhteensä henkilöstömäärä kasvoi 12,3 prosenttia vuonna 2021 nousten 1447 henkilöön. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 2,2
prosenttia vuodentakaisesta.

Kaivannaisala kasvaa kohisten, jota vihreä siirtymä vauhdittaa

Kaivannaisklusteri on kasvanut useita vuosia vauhdilla. Venäjän aiheuttama kriisi nopeuttaa vihreän siirtymän tarvetta ja akkukemikaaleille on valtava kysyntä. Myös heikommatkin esiintymät tulevat kannattavimmaksi (Kaivosalan näkymät kevät 2022). Suomi on ainoa maa Euroopassa, joka tuottaa ja jalostaa akkuihin tarvittavaa kobolttia. Metallimalmien louhinnasta yli 50 % koko Suomen määristä louhitaan Terrafamen kaivoksella ja Terrafamen akkukemikaalitehdas on käynnistynyt. Kaivannaisalan suhdanteet näyttävät edelleen kasvusuuntaisilta ja koko kaivannaisalan kehitys positiiviselta.

 

 

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

 

Kaivosteollisuuden avainlukuja ja raportteja:

Kaivosteollisuuden avainluvut infograafeina 2021 (lähde: Lapin ELY-keskus)

Kaivosteollisuuden toimialaraportti 2022, TEM (pdf, 2,26 Mt)39,7 Mt)

Tutustu tarkemmin!

Tutustu Kainuun kaivannaisstrategiaan

Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019–2025 on kuvattu toimialan visio 2025, ”Kainuussa toimii
maailman kestävin kaivosklusteri,” sekä keinot vision toteuttamiseksi.

Lisätietoja kaivannaisalasta

Lisätietoja tilastoista