Kaivannaisalan suhdanteet

Kaivannaisalan pidemmän aikavälin suhdanteissa näkyy vuoden 2014 Talvivaaran konkurssi ja vuonna 2015 aloittanut Terrafamen toiminta. Kaivannaisalan liikevaihto ja henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2015 erinomaisesti. Suurin työllistäjä on Terrafame, mutta myös muut kaivannaisalan yritykset ovat olleet hyvässä nosteessa ympäri Kainuuta.

Kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2019 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 alkupuolella toimialan liikevaihdon kehitys parani. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi jopa 25,0 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä kasvoi yhteensä vuonna 2019 13,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2020 alkupuolella tammi-kesäkuussa toimialan henkilöstömäärän kehitys jatkoi kasvu-uralla. Kasvua kertyi tuolloin yhteensä 15,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Korona ei ole vaikuttanut kaivannaisalaan. Loppukesän ja alkusyksyn tuotantoseisokit ja Terrafamen akkukemikaalitehtaaseen liittyvät tuotantoa hidastaneet rakennustyöt tulevat todennäköisesti laskemaan toisen vuosipuoliskon kaivannaisalan liikevaihtoa.

Vuoden 2021 näkymät kaivannaisklusterin suhdanteista ovat erittäin optimistiset. Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotanto käynnistyy alkuvuonna. Hopean hinta nousi helmikuun 2021 alussa korkeimmilleen sitten vuoden 2013, joka tietää hyvää Sotkamo Silverin toiminalle. Ristijärvellä toimiva RG Stone pyrkii kasvattamaan uusien omistajien voimin katukivituotantoaan Suomen suurimmaksi ja havittelee tuotantomääriä vientiin saakka. Nordic Talc Oy:n tavoitteena on rakentaa Suomussalmelle tulisijojen tuotantolaitoksen yhteyteen talkkirikastetehdas.

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

 

Kaivosteollisuuden avainlukuja ja raportteja:

Kaivosteollisuuden avainluvut infograafeina 2020 (lähde: Lapin ELY-keskus)

Kaivosteollisuuden toimialaraportti 2021, TEM (pdf, 39,7 Mt)

Tutustu tarkemmin!

Tutustu Kainuun kaivannaisstrategiaan

Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019–2025 on kuvattu toimialan visio 2025, ”Kainuussa toimii
maailman kestävin kaivosklusteri,” sekä keinot vision toteuttamiseksi.

Lisätietoja kaivannaisalasta

Lisätietoja tilastoista