Teknologiateollisuuden tuotteiden vienti on yli puolet alueen koko viennistä ja ala on yksi tärkeimmistä työllistäjistä Kainuussa. Alalla on informaatio- ja viestintäalan (ICT) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistusta.

ICT- ja elektroniikkaklusterin suhdanteet

Kainuun ICT- ja elektroniikkaklusterin suhdanteiden kehitys on ollut nousujohteista useiden vuosien ajan. Muun muassa peliala on ollut vahvojen kasvajien joukossa.

Kainuun ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto jatkoi noususuuntaista kehitystään vuonna 2019, jolloin toimialan liikevaihto kohosi yhteensä 0,3 prosenttia. Vuoden 2020 alkupuolella toimialan liikevaihto kääntyi laskuun. Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihto supistui 2,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia, mutta kääntyi laskuun toisella vuosineljänneksellä, jolloin muutos oli -8,6 prosenttia. Kesäkuussa liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia.

Kainuun ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä supistui 2,6 prosenttia vuonna 2019. Vuoden 2020 alkupuolella tammi-kesäkuussa toimialan henkilöstömäärän kehitys pysyi samansuuntaisena verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja laski 4,1 prosenttia. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä supistui 4,1 prosenttia ja 4,0 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Korona-aika on jopa kasvattanut osaa ICT- ja teknologiateollisuuden yritysten liikevaihtoa ja yritykset ovat saaneet hyvin investointeja. Vuoden 2020 teknologia-alan nopeimmin kasvavien yritysten joukossa on kaksi Kainuulaista yritystä; Critical Force ja Prometec Tools (Technology fast 50 -listaus, Deloitte 2020). Koronan vaikutukset vientiin voivat iskeä vielä viiveellä.

 

Metalliklusterin suhdanteet

Metallitoimialalla suhdanteet vaihtelevat tyypillisesti kovasti tilauskantojen mukaan, mutta suhdanteiden trendi on ollut nouseva useiden vuosien ajan.

Kainuun metalliklusterin liikevaihdon kehitys oli noususuuntaista vuoden 2019 aikana, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi yhteensä 6,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Metalliklusterin liikevaihdon kehitys kääntyi laskuun vuoden 2020 alkupuolella. Tammi-kesäkuussa liikevaihto supistui yhteensä -1,4. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 0,1 prosenttia, ja toisella vuosineljänneksellä 2,8 prosenttia. Kuukausitasolla huhtikuussa liikevaihto kasvoi 20,4 prosenttia, mutta supistui toukokuussa 28,3 prosenttia.

Metalliklusterin henkilöstömäärä supistui 2019 yhteensä 0,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2020 alkupuolella tammi-kesäkuussa toimialan henkilöstömäärä kehitys jatkui laskusuuntaisena. Supistuminen oli tuolloin 3,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä supistui 2,8 prosenttia ja 5,0 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Metallialan suhdanteiden jatko määrittyy hyvin pitkälle koronatilanteesta. Epävarmuustekijöitä on paljon. Suurella työllistäjällä Skoda Transtechilla on ollut hyvin tilauksia tähän saakka ja uusia tilauksia tulee. Osaan yrityksistä koronatilanne on vaikuttanut pahemmin ja tilauskirjat ovat huvenneet vähiin loppuvuodesta 2020.

 

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Lisätietoja teknologiateollisuudesta

Lisätietoja tilastoista