Teknologiateollisuuden tuotteiden vienti on yli puolet alueen koko viennistä ja ala on yksi tärkeimmistä työllistäjistä Kainuussa. Alalla on informaatio- ja viestintäalan (ICT) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistusta.

Teknologiateollisuuden päämittareita

Tähän tilastokortti

ICT- ja elektroniikkaklusterin suhdanteet

tähän suhdannetietoja tekstinä!!!

Trendivertailun infograafin kuva pdf-muodossa ICT ja elektroniikkaklusterin trendivertailu_pdf

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Metalliklusterin suhdanteet

tähän suhdannetietoja tekstinä!!!

Trendivertailun infograafin kuva pdf-muodossa Metalliklusterin trendivertailu_pdf

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100).

Lisätietoja tilastoista

Lisätietoja teknologiateollisuudesta