Tunnuslukuja Kainuun ja Kainuun kuntien väestöstä 1990-2022 (xlsx, 38kt)

 

Vuoden 2022 lopussa Kainuun väkimäärä oli 70 521 henkilöä eli väkimäärä väheni 734 henkilöllä edellisvuodesta. Kainuussa 15-64 -vuotiaita oli 56,3 prosenttia, alle 15-vuotiaita 13,4 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 30,4 prosenttia.

Vuonna 2022 miehiä oli 1 173 enemmän kuin naisia ja miesten enemmyys on vain kasvanut. Miesten enemmyys korostuu nuorissa ikäluokissa erityisesti 20-24 vuotiaissa. Kolmekymmentä prosenttia 20-24 -vuotiaista naisista lähtee Kainuusta vuosittain. Saman ikäisistä miehistä lähtee 25 prosenttia. Kainuun väestö on yhä vanhenevaa ja huoltosuhde nousee.

Kainuun väestö vähenee ikärakenteen takia. Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa jo vuodesta 1998 saakka. Vuonna 2021 syntyvyys kasvoi 13 prosenttia, mutta muutos jäi lyhytaikaiseksi kuten muuallakin Suomessa. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 Kainuussa syntyi ennätyksellisen vähän vauvoja (429) ja kuolleiden määrä oli ennätyskorkealla (1179). Kuolleita oli 750 henkilöä enemmän kuin syntyneitä.

Kainuu sai vuonna 2022 muuttovoittoa 14 henkilöä (ennakkotieto). Vuonna 2021 muuttovoitto oli 153 henkilöä.  Kainuuseen muutti muualta Suomesta 2790 henkilöä, mikä on 287 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2021. Kuntien välinen nettomuutto jäi miinukselle 528 henkilöä. Maahanmuuton määrä kasvoi huomattavasti vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2022 nettomaahanmuutto kasvoi 26 prosenttia. Kainuun väkiluku kasvaa vain maahanmuuton vaikutuksesta.

Muuttovoittokuntia (kokonaisnettomuutto) olivat Sotkamo (+85 hlöä) ja Kajaani (+48 hlöä). Kunnista vain Sotkamo on saanut vuoden 2022 ennakkotiedon mukaan kotimaasta muuttovoittoa, 12 henkilöä. Sotkamossa väkimäärä kasvoi 11 henkilöllä.

Tilastokeskuksen väestöennusteen (syyskuu 2021) mukaan Kainuun väkiluku vuonna 2040 olisi  60 312.  Tämä on 1 116 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019 tehdyssä ennusteessa eli ennusteet ovat olleet negatiivisempia kuin toteutunut kehitys. Ennuste vuoden 2021 osalta oli reilut 250 henkilöä pienempi kuin toteutunut väestömäärä. Ennusteet ovat pitkän aikavälin trendiennusteita, jotka olettavat, että kehitys pysyy nykyisen kaltaisena. Ennusteet eivät ota huomioon alueen muuta kehitystä, suunniteltuja investointeja eikä maahanmuuton tai syntyvyyden kasvua. Kainuun liitto on asettanut Kainuun väestötavoitteeksi 70 000 henkilöä vuonna 2040. Tavoitteena on erityisesti tulomuuton kasvattaminen.

 

Väestö sukupuolen ja ikäluokan mukaan

 

Väestönmuutokset Kainuussa ja kunnissa

Väestönmuutosten ennakkotiedot 2022

Väestönmuutoskaaviot kunnittain 2021

Syntyneet, kuolleet ja luonnollinen väestönlisäys kunnittain 2010-2021

 

Syntyneet, kuolleet ja luonnollinen väestönlisäys 1990-2022

 

20-24 v nuoret

 

Muuttotilastoja

 

Väestöllinen huoltosuhde ja ennuste Kainuussa ja Kainuun kunnissa

 

Väestöennuste Kainuussa ja Kainuun kunnissa