Tunnuslukuja Kainuun väestöstä 2010-2021

 

Vuoden 2021 lopussa Kainuun väkimäärä oli 71 255 henkilöä, josta 15-64 -vuotiaita oli 56,6 prosenttia, alle 15-vuotiaita 13,6 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 29,8 prosenttia. Miehiä oli 1035 enemmän kuin naisia. Miesten enemmyys korostuu nuorissa ikäluokissa erityisesti 20-24 vuotiaissa. 30 prosenttia 20-24 -vuotiaista naisista lähtee Kainuusta vuosittain. Saman ikäisistä miehistä lähtee 25 prosenttia. Kainuun väestö on yhä vanhenevaa ja huoltosuhde nousee.

Väestö yhä vähenee, mutta väheneminen on kuitenkin hidastunut. Vuonna 2021 Kainuuseen syntyi 521 vauvaa, mikä on 61 vauvaa enemmän (+13 %) kuin edellisvuonna. Tämä on hyvä käänne aikaisempien vuosien syntyvyyden romahtamiseen verrattuna, joskin muutos vaikuttaisi olevan lyhytaikainen kuten muuallakin Suomessa.  Ikärakenteesta johtuen luonnollinen väestönlisäys oli miinuksella 560 henkilöä (vuonna 2020 -605 ja vuonna 2019 -465 henkilöä).

Vuonna 2021 Kainuu sai muuttovoittoa 153 henkilöä. Tulomuutto Kainuuseen on kasvanut: Kainuuseen muutti muualta Suomesta 3077 henkilöä. Kuntien välinen nettomuutto jäi miinukselle (-277), mutta nettomaahanmuutto oli 430 henkilöä.

Kokonaisnettomuutto kasvoi vuonna 2021 viidessä kunnassa ja yhdessä pysyi ennallaan: Sotkamossa +102, Kajaanissa +31, Suomussalmella +26, Kuhmossa +23 ja Paltamossa +6. Sotkamossa väkimäärä kasvoi 41 henkilöllä.

Tilastokeskuksen väestöennusteen (syyskuu 2021) mukaan Kainuun väkiluku vuonna 2040 olisi  60 312.  Tämä on 1 116 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019 tehdyssä ennusteessa eli ennusteet ovat olleet negatiivisempia kuin toteutunut kehitys. Ennuste vuoden 2021 osalta oli reilut 250 henkilöä pienempi kuin toteutunut väestömäärä. Ennusteet ovat pitkän aikavälin trendiennusteita, jotka olettavat, että kehitys pysyy nykyisen kaltaisena. Ennusteet eivät ota huomioon alueen muuta kehitystä, suunniteltuja investointeja eikä maahanmuuton tai syntyvyyden kasvua. Kainuun liitto on asettanut Kainuun väestötavoitteeksi 70 000 henkilöä vuonna 2040. Tavoitteena on erityisesti tulomuuton kasvattaminen.

 

Väestönmuutokset Kainuussa ja kunnissa

Väestönmuutosten ennakkotiedot 2022

Väestönmuutoskaaviot kunnittain 2021

Syntyneet, kuolleet ja luonnollinen väestönlisäys kunnittain 2010-2021

 

 

Muuttotilastoja

 

Väestö sukupuolen ja ikäluokan mukaan

 

Väestöllinen huoltosuhde ja ennuste Kainuussa ja Kainuun kunnissa

 

Väestöennuste Kainuussa ja Kainuun kunnissa