Väestönkehityksen suunta muuttuu?

Kainuun haasteena on alueen ikärakenne ja vähenevä väestö. Kainuun viime vuosien vahva aluetalouden kasvu on tuonut alueelle työvoimapulaa, mutta väestömäärä ei ole kasvanut. Kevään 2020 väestötilastojen ennakkotietojen valossa tulomuuttoa Kainuun kuntiin on kuitenkin havaittavissa. Monipaikkaisuuden ja etätyön hyödyntämisen lisääntyessä ja turvallisen sekä viihtyisän elinympäristön arvostuksen kasvaessa ja realisoituvien investointien avulla Kainuun väestökehityksen suunta voi muuttua.

 

Väestön ennakkotiedot 2020

Vuoden 2020 väestön ennakkotietojen mukaan Kainuun väkiluku on edelleen vähentynyt. Sotkamossa väkiluku kuitenkin kasvoi elokuussa neljällä henkilöllä vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. Myös Paltamossa ja Puolangalla väkiluku kääntyi kevät-kesällä noususuuntaiseksi.