Tule vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia Venäjäyhteistyöstä!

Kainuun uutta Venäjästrategiaa varten on toteutettu kyselyt sekä suomalaisille että venäläisille toimijoille. Nyt järjestetään kolme työpajaa, joissa esille nousseita teemoja työstetään eteenpäin yhdessä asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Ilmoittaudu mukaan ja varmista, että tuleva Venäjästrategia palvelee kainuulaisia parhaalla mahdollisella tavalla!

Kainuun Venäjästrategia on yksi lakisääteisen Kainuu-ohjelman toteuttamista tukeva alastrategia, joka keskittyy Venäjäyhteistyön tarpeisiin ja painotuksiin. Yhdessä Kainuu-ohjelma ja alastrategiat suuntaavat maakunnan kehittämistä ja kehittämisvarojen käyttöä tarkoituksenmukaisiin kohteisiin.  Aiemman Venäjästrategian toimikauden päätyttyä Kainuun liitossa valmistellaan Venäjästrategiaa vuosille 2021–2027 ja se on tavoitteena saada valmiiksi kesään 2021 mennessä. Strategian hyväksyy Kainuun maakuntahallitus.

Venäjäyhteistyön tärkeitä teemoja työstetään kolmessa työpajassa

Kainuun Venäjätyön tueksi on nimetty Venäjästrategiaryhmä ja sen alainen pienempi työvaliokunta. Kainuulaisia toimijoita palvelevan strategian valmisteluun tarvitaan kuitenkin vielä laajempaa yhteistyötä. Haluamme strategiaprosessin aikana kuulla erilaisten toimijoiden näkemyksiä Venäjäyhteistyön suuntaamisesta ja sen kehittämistarpeista. Olemme tässä tarkoituksessa jo toteuttaneet kyselyt sekä suomalaisille että venäläisille toimijoille, ja näiden tulokset on vedetty yhteen. Seuraavaksi kyselytulosten perusteella järjestetään kolme työpajaa.

1.       maanantai 29.3. klo 13–15

2.       tiistai 30.3. klo 16–18

3.       keskiviikko 31.3. klo 9–11

Kunkin työpajan kesto on kaksi tuntia, mutta linjat ovat auki jo puolta tuntia ennen tilaisuuden alkua. Voit siis tulla paikalle jo aiemmin testaamaan näkyvyyden ja kuuluvuuden taikka vain jutustelemaan mukavia kahvikupposen ääressä.

Kenelle työpajat on tarkoitettu?

Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki, joita suomalaisvenäläinen yhteistyö koskettaa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Kainuun Venäjätyöryhmän jäsenet, kunnat, CBC-hanketoteuttajat, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, Venäjäyhteistyötä tekevät yhdistykset, Venäjän kielen opettajat, mutta myös kaikki muut henkilöt, jotka ovat aiheesta kiinnostuneet ja joilla on aiheeseen jotakin annettavaa.

Työpajat toteutetaan suomen kielellä, mutta tervetulleita mukaan ovat ilman muuta myös venäläiset yhteistyökumppanit, jotka pystyvät suomen kielellä keskustelemaan.

Mitä työpajoissa tehdään?

Työpajojen sisältöjä pyritään suuntaamaan kuhunkin niistä ilmoittautuneiden tahojen taustan ja toiveiden mukaisesti. Tärkeässä osassa on kuitenkin myös eri taustoista tulevien ja erilaista osaamista omaavien henkilöiden törmäyttäminen keskenään, jotta saisimme aikaan uudenlaisia ajatuksia ja toimialojen välistä yhteistyötä.

Työpajojen taustamateriaalina ovat toteutettujen kyselyiden tulokset, mutta niitä ei suoraan käsitellä. Työpajojen tarkoituksena on:

1.       keskustella Venäjäyhteistyön tärkeiksi koetuista näkökulmista yli toimialarajojen

2.       miettiä yhdessä, miten Venäjäyhteistyötä Kainuussa voidaan edistää

3.       löytää eri toimijoiden kokemusten, näkemysten ja osaamisen ansiosta uusia näkökulmia ja

4.       työpajan tulosten perusteella täydentää tai muokata Venäjästrategialuonnosta tarpeellisilta osin.

Työpajoissa voidaan osallistujien toiveiden mukaan keskustella paitsi Venäjästrategian sisältöön liittyvistä kysymyksistä, myös tulevista yhteistyömuodoista ja eri toimijoiden mahdollisista rooleista yhteistyössä. Kerro siis rohkeasti, minkälaiset toimintamallit tukisivat juuri sinun Venäjäyhteistyötäsi parhaiten!

Ilmoittaudu mukaan!

Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen Webropol Eventsin kautta. Ilmoittautuneille lähetetään ennakkoon osallistumislinkki tilaisuuteen tai tilaisuuksiin.

Ilmoittautua saa yhteen tai useampaankin työpajoista. Tilaisuuksien ajankohdat on pyritty järjestämään eri kellonaikoina, jotta erilaisia työaikoja noudattavat henkilöt pystyisivät joustavammin osallistumaan.

Vinkkaa ihmeessä työpajoista myös muille, joilla ajattelet olevan annettavaa Kainuun Venäjäyhteistyölle.

Miten valmistaudun työpajaan?

1.       Ilmoittaudu yllä olevan linkin kautta, ja toimitamme sinulle linkin tilaisuuteen tai tilaisuuksiin, joihin olet ilmoittautunut.

2.       Kerro jo ilmoittautuessasi, mikäli mielessäsi on erityisiä asioita tai kehittämiskohteita, joita haluaisit työpajassa työstää yhdessä muiden kanssa.

3.       Varaa kalenteristasi keskeytyksetöntä työaikaa, jotta voit osallistua työpajatyöskentelyyn aidosti, ja jotta saamme yhteisestä ajasta mahdollisimman paljon irti.

4.       Saavu linjoille ajoissa, jotta ehdit varmistaa yhteyksien toimivuuden.

5.       Varaudu esittelemään itsesi ja kiinnostuksen kohteesi Venäjäyhteistyöhön liittyen lyhyesti tilaisuuden alussa.

Strategiatyön tulevat vaiheet

Kun kyselyn ja työpajojen anti saadaan sisällytettyä työn alla olevaan strategialuonnokseen, luonnos julkaistaan sidosryhmien kuultavaksi. Tämä on tavoitteena tehdä huhtikuussa 2021.

Strategia on tavoitteena viedä maakuntahallituksen hyväksyttäväksi kevätkauden viimeisessä kokouksessa.

Lisätietoja

Strategiatyö: Katja Sukuvaara, Kainuun liitto
Työpajojen käytännön järjestelyt: Minna Mustonen, Kainuun liitto