Kainuun liitto julistaa haettavaksi viestintäpäällikön toimen

Kainuun liitto julistaa haettavaksi VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN toimen, joka täytetään toistaiseksi 01.01.2021 alkaen

Tehtävänkuvaus

Viestintäpäällikön tehtävänä on vastata, suunnitella ja kehittää Kainuun liiton ulkoista ja sisäistä viestintää sekä Kainuun mainetyötä ja yhteiskuntasuhteita.
Viestintäpäällikkö toteuttaa Kainuun liiton viranomaisviestintää sekä edunajamiseen ja aluemarkkinointiin liittyvää viestintää ja mediasuhteita. Viestintäpäällikön vastuulla on Kainuun mainetyön yhteistyön johtaminen ja koordinointi. Lisäksi tehtävään kuuluu osallisuuden ja sidosryhmätyön vahvistaminen. Johtoryhmän jäsenenä viestintäpäällikkö on tiiviisti mukana maakunnan kehittämisessä. Viestintäpäällikön apuna toimii osaava viestintätiimi.

Koulutus

Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viestintätehtävistä ja yhteistyön johtamisesta.

Toimeen valittavalta edellytämme:

  • viestinnän monipuolista osaamista ja työkokemusta
  • hyvää verkkoviestinnän ja sosiaalisen median hallintaa sekä kykyä ottaa haltuun uusia viestinnän välineitä
  • yhteistyöhakuista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta

Lisäksi toimen täytössä arvostamme ja katsomme eduksi:

  • yhteiskunnallisen päätöksenteon, media-alan, aluekehittämisen ja sidosryhmien tuntemuksen
  • kokonaisuuksien hahmottamisen ja muuttuvien tilanteiden hallinnan
  • luontevan esiintymistaidon sekä tekstien ja mediasisältöjen tuottamistaidon sekä hyvän digiosaamisen
  • yhteistyökyvyn, aloitteellisuuden sekä hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot
  • innovatiivisuutta ja luovuutta

Kielitaito

Toimeen valitulla tulee olla erinomainen suomen kielen taito ja hyvä englannin kielen taito.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Viestintäpäällikkö sijoittuu maakuntajohtajan alaisuuteen. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES) mukaisesti.
Viestintäpäällikön toimi täytetään toistaiseksi 01.01.2021 alkaen.
Toimeen sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen toimen vas­taan­ot­ta­mis­ta toimeen valitun tulee jättää lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan.

Hakemukset ja lisätiedot

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoit­ta­vi­ne todistuksineen toimitetaan 30.10.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryssä  tai kirjallisesti osoit­tee­seen Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani.

Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kainuun liiton il­moi­tus­tau­lul­la ja kotisivuilla, Kuntarekryssä, mol.fi –palvelussa sekä tiivistetysti Kun­ta­leh­des­sä, Helsingin Sanomissa ja Kainuun Sanomissa.

Lisätietoja toimesta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 ja hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 410 0728.

Kajaanissa, 09.10.2020
Kainuun liitto

 

Katso myös

suora Messilive-lähetys ti 20.10. klo 13, johon voit lähetyksen aikana kysyä lisätietoja keskustelukentässä. Lähetyksestä on myöhemmin katsottavissa tallenne. –