Suunnittelija, määräaikainen virka

Kainuun liitossa on haettavana suunnittelijan viransijaisuus ajalla 01.08.2021-20.05.2022. Valittava henkilö sijoittuu alueidenkäytön vastuualueelle (Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani). Suunnittelijan työhön kuuluu maakuntakaavan valmistelutehtäviä ja osallistuminen kansainvälisen SafeWind hankkeen toteutukseen sekä muita maakunnan suunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Edellytämme:

Hakijalta edellytetään alueidenkäytön suunnittelu- ja kehittämistehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä sujuvaa suomen ja hyvää englannin kielen taitoa.

Arvostamme:

Eduksi lasketaan maankäyttö- ja rakennuslain tuntemus ja kokemus kaavoitustehtävistä, vaikutusten arviointimenetelmien tuntemus, hankeosaaminen, tehtävään soveltuva muu kielitaito, kokemus maakuntasuunnitelma- ja ohjelmaprosesseihin liittyvistä suunnittelutehtävistä sekä osaaminen erityisesti ArcGIS-paikkatieto-ohjelmistoilla.

Palkkaus ja muut työehdot

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen hakemuksen yhteydessä. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Yhteystiedot ja hakemukset

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197
Suunnittelujohtaja Sanna Schroderus, puh. 044 710 0873

Hakemus liitteineen jätetään Kuntarekry-järjestelmässä.
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen 07.06.2021 klo 12.00 mennessä.
Hakemuksessa tulee ilmoittaa, milloin hakija ottaa viran vastaan.