Suunnittelujohtaja

Kaavoitettu maisema

Kainuun liitto julistaa haettavaksi suunnittelujohtajan viran, joka täytetään toistaiseksi 01.03.2021 alkaen.

Tehtävänkuvaus

Suunnittelujohtaja on Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueen johtaja ja toimii alueidenkäytön esimiehenä. Suunnittelujohtajan tukena työskentelee osaava ja kokenut asiantuntijatiimi. Suunnittelujohtaja kuuluu Kainuun liiton johtoryhmään.

Suunnittelujohtaja vastaa:

 • maakuntakaavoituksesta, sen kehittämisestä ja alueidenkäytön seurannasta
 • maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja muusta alueidenkäyttöön liittyvästä suunnittelusta, yhteistyöstä sekä hanketoiminnasta
 • alueidenkäyttöön liittyvien lausuntojen ja kannanottojen valmistelusta, edunajamisesta sekä kansainvälisistä tehtävistä

Edellytettävä koulutus, työkokemus ja kielitaito

Virkaan valittavalta edellytetään:

 • tehtävän hoitoon soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • tehtävän vaativuuden edellyttämää riittävää kokemusta
 • laajaa osaamista alueiden käytöstä ja siihen liittyvistä osa-alueista
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvää suomen kielen taitoa

Viran täytössä arvostetaan:

 • esimies- ja johtamistaitoa
 • sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • tehtävään soveltuvaa muuta kielitaitoa
 • elinkeinoelämän ymmärrystä

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Suunnittelujohtaja sijoittuu Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueelle. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (TS) mukaisesti.

Suunnittelujohtajan virka täytetään toistaiseksi 01.03.2021 alkaen.

Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan.

Lisätietoja

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoit­ta­vi­ne todistuksineen osoitetaan Kainuun maakuntahallitukselle ja toimitetaan 25.11.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmässä tai kirjallisesti osoit­tee­seen Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani.

Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kainuun liiton il­moi­tus­tau­lul­la ja kotisivuilla, Kuntarekryssä, te-palvelut.fi -sivuilla sekä tiivistetysti Kun­ta­leh­des­sä, Helsingin Sanomissa, Kainuun Sanomissa ja Koti-Kajaanissa.

Lisätietoja virasta antavat maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 512 2238.

Kajaanissa, 02.11.2020

Kainuun maakuntahallitus