Hankkeen tavoite

Hankehakemuksen lähtökohtana oli, että Barentsin alueilla tehdyt liikenne- ja logistiikkapäätökset perustuvat liian usein vain kansallisiin suunnitelmiin. Kansallisia liikennestrategioita on laadittu ja alueellisia liikennesuunnitelmia toteutettu huomioimatta naapurimaiden ja -alueiden vastaavia strategioita ja suunnitelmia tarpeeksi hyvin. Hanke keskittyi toteuttamaan Barentsin alueen yhteistä, strategiatasoista liikenneasiakirjaa alueellisella tasolla.

Projektin tavoitteena oli toimia alustana, jolla Barentsin yhteistyön koordinoinnista vastaavat viranomaiset voivat sopia Joint Barents Transport Planin käytännön toimeenpanosta yhteistyöalueella. Hankkeeseen osallistuvat Barentsin alueen viranomaiset, jotka ovat vastuussa aluekehityksestä ja etenkin liikenne- ja logistiikkakysymyksistä. Hankkeen hyödynsaajia olivat parantuneiden liikenneyhteyksien kautta sen toteuttamisalueen asukkaat sekä toisaalta Barentsin alueen asukkaita ja liike-elämää palvelevat liikennemuodot, jotka hyötyvät alhaisemmista kuljetuskustannuksista, mikä myös lisää tuotteiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Barentsin liikennetyöryhmä BEATA

Partneribudjetit

Kainuun liitto, FI
Pohjois-Pohjanmaan liitto, FI
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, FI
Lapin liitto, FI
Arkhangelsk-Avtodor, RU
Transport Committee of Karelia, RU
Auton. NGO ”North-West Str. Partnership”, RU
Finnmark Fylke, NO
Troms Fylke, NO
Nordland Fylke, NO
Norway Public Roads Adm., NO
Norrbotten County, NO
Västerbotten County, NO

889 341 €
31 533 €
31 533 €
31 533 €
24 368 €
19 983 €
24 368 €
70 285 €
70 285 €
70 285 €
70 285 €
79 315 €
79 315 €

Ajankohtaista hankkeissa

Päättyneen hankkeen yhteyshenkilöt