Interreg Europe -rahoitteisessa BRIDGES -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla.  Toimialojen kehittämiseksi hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, joka arvioidaan ja toteutetaan hankkeen aikana.

Kainuun Etu koordinoi hanketta, jossa Kainuun liitto on kumppanina mukana. Hankkeen toteutusaika on viisi vuotta, 2016 – 2021, ja sen kokonaisbudjetti reilut kaksi miljoonaa, josta Kainuuseen kohdistuu hieman yli 500 000 euroa.

Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen. Hankkeessa on laadittu kartoitukset mukana olevien alueiden innovaatiotoiminnasta. Kartoituksen perusteella Kainuun metsäbiotalouden kehittämisen kohteiksi valittiin kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus, luonnontuoteala sekä biopolttoaineet, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa.

Näiden toimialojen kehittämiseksi hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, jossa määritellään niiden kehittämisen kohteet ja tavoitteet. Toimintasuunnitelma arvioidaan ja toteutetaan hankkeen viisivuotisen elinkaaren aikana.

BRIDGES (Bridging Competence Infrastructure Gaps and Speeding Up Growth and Jobs Delivery in Regions) -hankkeeseen osallistuu yhdeksän organisaatiota seitsemältä Euroopan alueelta, joilla kullakin on omat, hankkeen kokonaistavoitetta tukevat tavoitteensa. Suomesta hankkeessa on mukana Kainuun lisäksi Uusimaa. Kaikkien hankkeessa mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioissa on mainittu biotalous yhtenä kehittämisen kohteena. Hankkeen käytännön työtä alueilla ohjaavat alueelliset sidosryhmätiimit. Kainuun metsäklusteriryhmän ympärille on rakennettu Kainuun sidosryhmätiimi ja sen alaisuudessa toimii neljä edellä mainittuihin metsäbiotalouden kehittämisen kohteisiin keskittyvää alatyöryhmää.

Hankealueiden innovaatiokarttoja ja mahdollisia rahoituslähteitä koskeva raportti (BRIDGES Innovation Maps capitalisation report) on valmistunut hankkeessa. Raportti tarjoaa monipuolisen tietokannan ja menetelmät, joilla tuetaan hankkeen toimintasuunnitelmien laatimista. Englanninkielinen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivulla.

Partneribudjetit

Kainuun Etu Oy (pääpartneri), FI
Kainuun liitto, FI
Lubelskie Voivodeship, PL
Helsinki-Uusimaa Regional Council Regional Development, FI
Regional Development Agency of Western Macedonia ANKO  (EL)
Soča Valley Development Centre (SI)
Pannon Business Network Association (HU)
European Business and Innovation Centre of Burgos (ES)
Centre for Research & Technology-Hellas/Institute for Research & Technology-Thessaly (EL)

266 088 €
206 069 €
159 480 €
283 585 €
186 801 €
177 541 €
141 160 €
197 219 €
196 530 €

Ajankohtaista Kainuun liiton Interreg Europe -hankkeissa

BRIDGES yhteyshenkilöt