Interreg Europe -rahoitteisessa BRIDGES -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla.  Toimialojen kehittämiseksi hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, joka arvioidaan ja toteutetaan hankkeen aikana.

Alun perin hanketta koordinoi Kainuun Etu Oy, ja Kainuun liitto oli siinä kumppanina. Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli viisi vuotta ajalla  1.4.2016-31.03.2021, ja sen kokonaisbudjetti reilut kaksi miljoonaa, josta Kainuuseen kohdistui hieman yli 500 000 euroa. Kainuun Etu Oy:n toiminnan lakattua hankkeen toteuttamisvastuu siirtyi Kainuun liitolle, joka myös osallistui Interreg Europe -ohjelman järjestämään viidenteen hankehakuun, joka oli suunnattu käynnissä olevien hankkeiden ehdotuksille COVID-19-palautumiseen liittyvistä lisätoimista. Hankkeelle myönnettiin jatkoaika ajalle 01.10.2021-31.03.2023.

Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen. Hankkeessa on laadittu kartoitukset mukana olevien alueiden innovaatiotoiminnasta. Kartoituksen perusteella Kainuun metsäbiotalouden kehittämisen kohteiksi valittiin kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus, luonnontuoteala sekä biopolttoaineet, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa.

Näiden toimialojen kehittämiseksi hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, jossa määritellään niiden kehittämisen kohteet ja tavoitteet. Toimintasuunnitelma arvioidaan ja toteutetaan hankkeen viisivuotisen elinkaaren aikana.

BRIDGES (Bridging Competence Infrastructure Gaps and Speeding Up Growth and Jobs Delivery in Regions) -hankkeeseen osallistuu yhdeksän organisaatiota seitsemältä Euroopan alueelta, joilla kullakin on omat, hankkeen kokonaistavoitetta tukevat tavoitteensa. Suomesta hankkeessa on mukana Kainuun lisäksi Uusimaa. Kaikkien hankkeessa mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioissa on mainittu biotalous yhtenä kehittämisen kohteena. Hankkeen käytännön työtä alueilla ohjaavat alueelliset sidosryhmätiimit. Kainuun metsäklusteriryhmän ympärille on rakennettu Kainuun sidosryhmätiimi ja sen alaisuudessa toimii neljä edellä mainittuihin metsäbiotalouden kehittämisen kohteisiin keskittyvää alatyöryhmää.

Hankealueiden innovaatiokarttoja ja mahdollisia rahoituslähteitä koskeva raportti (BRIDGES Innovation Maps capitalisation report) on valmistunut hankkeessa. Raportti tarjoaa monipuolisen tietokannan ja menetelmät, joilla tuetaan hankkeen toimintasuunnitelmien laatimista. Englanninkielinen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivulla.

Partneribudjetit

Kainuun Etu Oy (pääpartneri), FI
Kainuun liitto, FI
Lubelskie Voivodeship, PL
Helsinki-Uusimaa Regional Council Regional Development, FI
Regional Development Agency  ANKO  (EL)
Soča Valley Development Centre (SI)
Pannon Business Network Association (HU)
European Business and Innovation Centre of Burgos (ES)
Centre for Research & Technology-Hellas/Institute for Research & Technology-Thessaly (EL)

249 469 €
254 268 €
122 659 €
328 834€
218 525 €
219 757 €
178 193 €
226 760 €
223 990 €

Ajankohtaista Kainuun liiton Interreg Europe -hankkeissa

BRIDGES yhteyshenkilö