Hankkeen tausta

Suomen syrjäisimmillä alueilla (Salo, Raahe ja Kajaani) ja Karjalan valtakunnassa (Kostamus, Segezha, Nadvoitsy ja Vyartsila) yhden teollisuuden kaupungit (eli monocities) ovat olleet taloudellisesti ja sosiaalisesti riippuvaisia keskeisistä perinteisistä valmistusteollisuuksista, kuten puunjalostuksesta, koneenrakennuksesta, elintarvikkeista, polttoaineista ja metalleista.

Näiden tuotteiden kansainvälisen kysynnän vähenemisen jälkeen yritykset (edellä mainittujen kaupunkien suurimmat työnantajat) ilmoittivat suunnitelmistaan vähentää tuotantoa ja työpaikkoja tai tietyissä tilanteissa delokalisoida alue kokonaan.

Äskettäin näiden yhden teollisuuden kaupunkien johtajia, myös alue- ja paikallisviranomaisia, kehotettiin laatimaan kattavat investointi- ja monipuolistamissuunnitelmat, joilla voitaisiin vähentää kaupunkien riippuvuutta yhdestä työnantajasta, muodostaa edellytykset ihmisten valmiuksien soveltamiseen monipuolisemmilla aloilla ja luoda kannustimia yksityisille investoinneille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisätä Kainuun ja Karjalan tasavallan välistä taloudellista vuorovaikutusta sekä kaupankäyntiä. Hankkeella pyritään erityisesti vahvistamaan rajoja ylittäviä investointimahdollisuuksia, joita on saatu näiden yhden teollisuuden kaupunkien liiketoimintojen monipuolistamisesta sekä maailmanlaajuisista teollisuusuudistuksista.

Hankkeen työpaketit

TP1 – Raja-alueiden ulkomaisia suoria investointeja tukevien aluepolitiikkojen ja toimitusmenetelmien suunnittelu sekä viritys.
TP2 – Perustetaan rajat ylittävä yhden luukun verkkopalvelu, joka helpottaa sijoituspäätösten tekemistä.
TP3 – Teollisuuden monipuolistamishankkeiden valinta ja täytäntöönpano.
TP4 – Alueellisten investointien houkuttelevuuden edistäminen ja promotointi.

Hankkeen merkitys Kainuulle

CINNAMON -hanke on tärkeä Kainuulle neljästä syystä:

  • Vahvojen rajat ylittävien investointikonseptien laatiminen ja vahvistaminen, joissa on selkeät win-win-investointimahdollisuudet, joihin sisältyy kestävän kehityksen teknologiat.
  • Hanke edistää investointien houkuttelevuutta sekä Kainuun että Karjalan alueilla, luo investointiarvoja sekä testaa uusia konsepteja potentiaalisten sijoittajien kanssa.
  • Hyötyä hankkeen kautta – uusien mahdollisuuksien tuottaminen eurooppalaisista metsä- ja metalliteollisuuden arvoketjuista, arvostusta suomalaiselle tutkimukselle sekä investoinnit kestävän kehityksen teknologioihin.
  • Hyvien käytäntöjen jakaminen, mikä on auttanut Kainuuta monipuolistamaan taloudellisen kehityksen malliaan rakenteellisten muutosten jälkeen jo 10 vuoden ajan.

CINNAMON -hanke antaa myös panoksen:

  • Ulkomaisten suorien sijoitusten edistämiseen ja yhden luukun ratkaisuihin Karjalan puolelle.
  • Karjalan alueen teollisuuden ja markkinoiden taloudellisen monipuolistamisen tukemiseen ja hyödyntämiseen PSEDA-vaihtoehtojen avulla.

Partneribudjetit

Karjalan alueellinen ammatillisen täydennyskoulutuksen instituutti Petroskoin valtionyliopistossa – pääpartneri (RU)
Kainuun liitto (FI)
Itä-Suomen yliopisto (FI)
Karjalan tasavallan kehittämisyhtiö (RU)

Ajankohtaista CBC -hankkeissamme

CINNAMON yhteyshenkilöt