Tavoitteena parhaiden käytäntöjen levittäminen

Projektissa tutkittiin COVID19 -pandemian vaikutuksia, yhteisöjen sietokykyä ja pandemian aiheuttamia reaktioita NPA-alueella.

CRR -COVID19-projekti koostui 4 eri kohderyhmästä:

  • Kansalaisten reaktiot, mukaan lukien ihmisoikeusnäkökohdat.
  • Perheet ja koulunkäynti, valmiudet etäratkaisuihin.
  • Terveydenhuollon palveluntarjoajien ja asiakkaiden valmiudet etäratkaisuihin ja käytännön järjestelyt turvallisen terveydenhuollon varmistamiseksi.
  • Alueiden viranomaisten arviot COVID19:n vaikutuksista ja kestävään elpymiseen tähtäävistä toimista.

Näille neljälle ryhmälle toteutettiin räätälöidyt kyselyt, joiden tavoitteena oli löytää Covid-19-pandemian aikana NPA-alueella sovellettuja parhaita käytäntöjä ja saatuja uusia oivalluksia. Tulosten perusteella annettiin suosituksia tulevalle toiminnalle NPA-alueella.

Partneribudjetit

Kainuun liitto, FI
Oulun yliopisto, FI
Rural Area Partnership in Derry Ltd (RAPID), GB
NHS Western Isles, GB
Comhairle Chontae Liatroma (LCC), IE
British Red Cross, GB
BSCDC, DK

9 555 €
8 680 €
7 000 €
6 465 €
6 465 €
2 900 €
3 935 €

Lisätietoa päättyneestä hankkeesta