Hankkeen kuvaus

Tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden sekä korkeamman tason koulutuslaitosten tuottamat tiedon ja innovaation vaihdokset paikallisiin ja alueellisiin yrityksiin ovat silti innovaation ja kasvun yksi suurimmista haasteista.
On tärkeää generoida tutkimus- ja kehitystyön tulosten ekologista hyödyntämistä älykkään erikoistumisen paikallisilla ja alueellisilla tasoilla sekä innovaatiomahdollisuuksien osa-alueilla.

On myös selkeä tarve edistää ja yhdistää älykkään erikoistumisen haasteita ja mahdollisuuksia paikallisiin innovaatiolinjauksiin ja sidosryhmiin, joilla voidaan korostaa ”alueen” rooli paikkana, jossa liitoksia tapahtuu ja missä tieto virtaa. Tämän vuoksi alueellisten ja paikallisten auktoriteettien tulisi toimia välittäjänä sekä markkinoida parempia linjauksia sekä toimenpiteitä, joilla luotaisiin jykeviä kanssakäymisiä avainsidosryhmien välille, jotta voitaisiin orkestroida kestäviä innovaatioekosysteemejä älykkään erikoistumisen strategioissa vastaamaan näitä nykyisiä haasteita ja aukkoja.

Ensimmäiseen vaiheen (kesto 3 vuotta) avainaktiviteetteihin kuuluu kokemusten vaihdot sekä oppiminen alueiden välisistä tapahtumista (4 teemallista työpajaa, 3 horisontaalista seminaaria ja 9 oppimisvierailua). Hankkeen partnerit tuottavat:

  • Yhden vertaisvertailuasiakirjan teemalla ”yksityisten ja julkisten sidosryhmien osallisuus paikallisessa ekosysteemissä innovaation omaksumiseksi”.
  • Seitsemän SWOT-analyysiä.
  • Seitsemän toimintasuunnitelmaa sekä identifioida 64 hyvää käytäntöä, jotka ovat hyödyksi quadruple-helixin avain toimijoille (julkinen sektori, siviilisääty, tutkimus- ja tekniikkaorganisaatiot sekä korkean tason koulutuslaitokset, pk-yritykset sekä teollisuus).

Partneribudjetit

Ajankohtaista Kainuun liiton Interreg Europe -hankkeissa

ecoRIS3-hankkeen yhteyshenkilöt