Elmo-verkosto tukee alueen innovaatioekosysteemejä, kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuo esiin Kainuun osaamista niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Mitä ELMO-yhteistyö on?

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO –yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta.

Kohderyhmät

Kainuun toimijat, joilla on osaamista ja toimintaa valittuihin Kainuun älykkään erikoistumisen strategian kärkialoihin liittyen. Nämä toimijat koostuvat Kainuun korkeakoulutussektorista, tutkimuslaitoksista ja –yksiköistä, oppilaitoksista, yrityksistä sekä maakunnan kehittämisorganisaatioista.

Välillisinä kohderyhminä ovat Kainuun yritykset, kunnat, oppilaitokset ja koko maakunta (työllisyys, osaaminen, bkt).

Viestintää Kainuun mahdollisuuksista

Lue lisää yrityspiloteista yhteisiltä ELMO-sivuilta

Voit lukea myös tulevaisuuden megatrendeistä ja kuntien kilpailukyvyn resepteistä lisää Kainuun liiton Kuiskintaa-sivuilta. Seuraa myös ELMOn Facebook-sivuja.

Kiinnostavatko ylimaakunnalliset ELMO-verkostot? Ota yhteyttä Kainuun ELMO-hankkeen projektipäällikkö Virpi Keräseen, tai tilaa oma ELMO-uutiskirje.

Kurkkaa videot

Kainuun ELMO-hanke kertoo maakunnan monista mahdollisuuksista ja tukee innovaatiotoimintaa. ”Tutustu mahdollisuuksien Kainuuseen” videoissa ja esitteissä esitellään maakunnan elinkeinoja ja TKI-toimijoita niin suomeksi kuin englanniksi. Tutustu Kainuun elinkeinomahdollisuuksista ja osaamisesta Elmon tuottamalla videolla. Videot löytyvät oheisista linkeistä Kainuun YouTube-kanavalta suomeksi ja englanniksi.

Katso lisää ELMO-videoita kanavaltamme.

Ajankohtaista ELMO -hankkeessa

ELMO2 Kainuu yhteyshenkilöt