Projektin tavoite

Vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen edistävät keinoja pienentää taloudellisen toiminnan hiilijalanjälkeä kaupungeissa mutta myös niiden ulkopuolella. Parannetaan aluekehityspolitiikkojen ja -ohjelmien täytäntöönpanoa, erityisesti kasvua ja työllisyyttä edistäviä investointeja ja tarvittaessa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmia, jotka koskevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Projektin tavoitteisiin tähdätään seuraavin keinoin:

  • e-MOPOLI-metodologian luominen
  • paikallisen- ja alueellisen kontekstin analyysi; partnerialueilla
  • Hyvien käytäntöjen valitseminen kokemusten vaihtoon ja oppimisen siirto 9 alueellista toimintasuunnitelmaa
  • 9 toimintasuunnitelman seuranta
  • e-MOPOLI-suositukset yritysten, hallinnon ja RIS3-tason alue- ja paikallisviranomaisille

Partneribudjetit

Province of Brescia, IT
Calabria Region – Infrastructure department, IT
Regional Devel. Agency of Gorenjska, BSC Regional Devel. Agency Ltd. Kranj, SI
Region of Attica, EL
Flemish government Department Environment, BE
Kainuun liitto, FI
Rogaland County Council, NO
Bucharest-Ilfov Regional Development Agency, RO
Zemgale Planning Region, LV

269 750 €
209 550 €
195 955 €

228 895 €
237 350 €
189 200 €
174 743 €
150 000€
136 610 €

Ajankohtaista Kainuun liiton Interreg Europe -hankkeissa

e-MOPOLI yhteyshenkilöt