Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitetussa Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa päivitetään ympäristö- ja ilmastotavoitteita, joita hyödynnetään mm. maakunnallisessa suunnittelussa ja ohjelmatyössä. Hanketta toteutetaan 9.4.2021 saakka.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeen rahoittaa yhdessä Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Kainuun liitto. Hankkeen budjetti on 139 376 € ja hankkeessa työskentelee yksi työntekijä, projektipäällikkö Heidi Karppinen.

Alkusysäyksen hankkeelle on tullut EU:n ja Suomen kansallisen tason lainsäädännöstä, sopimuksista ja päätöksistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, mitä toimia nämä Kainuussa edellyttävät ja muotoilla näiden perusteella toimintamallit ja tavoitteet Kainuuseen. Hankkeessa tuotetut toimintamallit ja tavoitteet huomioidaan myös Kainuun maakunnallisessa kehittämisessä. Tavoitteiden toteutumista varten laaditaan seurannan mittaristo ja seurantamalli. Tavoitteisto muotoillaan laajapohjaisen osallistavan prosessin kuten työpajojen kautta, jotka järjestetään syksyllä 2020.

Voimassa olevat ilmasto- ja energiastrategia sekä ympäristöohjelma eivät nykyisellään erillisinä ohjelmina ohjaa riittävästi maakunnan toimijoita

Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on myös kehittää työvälineitä ilmastovastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiston integrointiin osaksi alueen pitkänajan tavoitteita linjaavaa maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa (TOPSU). Ilmasto- ja ympäristökysymykset linkitetään näihin maakunnan kehittämisohjelmiin läpileikkaavina kaikessa kehittämistoiminnassa huomioitavina tavoitteina sekä erityisen kehittämisen kohteina olevina tavoitteina. Kunnat ja muut maakunnan organisaatiot huomioivat maakunnalliset tavoitteet omien ohjelmiensa tavoitteissa ja toteutuksessa. Hankkeessa siis kehitetään toimintamalleja ilmastonmuutoksen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen entistä parempaan huomioimiseen ohjelmaperustaisessa maakunnan kehittämisessä.

Lue lisää

Ympäristöministeriö

Aiheesta Ympäristöministeriön sivuilla

Ajankohtaista Ilmasto- ja ympäristöasioissa

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu -hankkeen yhteyshenkilöt